Sérstaða lögfræðináms Háskólans á Akureyri felst í alþjóðlegri nálgun og sveigjanlegu námsfyrirkomulagi.

Lögfræði er meðal elstu fræðigreina. Hún nýtist ekki eingöngu í dómsölum því að lög snerta allt í mannlegu samfélagi, ekkert er lögum eða lögfræði óviðkomandi.

Er námið fyrir þig

 • Vilt þú þekkja rétt þinn?
 • Vilt þú geta hjálpað öðrum?
 • Vilt þú eiga kost á fjölbreyttum atvinnutækifærum að námi loknu?
 • Vilt þú vita hvernig samfélagið virkar?
 • Hefur þú áhuga á lögum?
 • Getur þú sett þig í spor annarra?

Áherslur námsins

Lagður er góður grunnur að þekkingu í undirstöðuatriðum lögfræðinnar. Lög eru skoðuð í sögulegu, félagslegu og heimspekilegu samhengi.

Nýttar eru aðferðir samanburðarlögfræði. Skoðuð er framkvæmd laga á Íslandi, í Evrópu og í alþjóðlegu umhverfi.

Þú lærir að fjalla með gagnrýnum hætti um lög, lögfræði og tengd efni. Þú færð þjálfun í að setja fram og skilgreina fræðileg álitamál.

Þú öðlast færni í faglegri og fræðilegri framsetningu lögfræðilegra viðfangsefna, munnlega og skriflega, jafnt á íslensku sem ensku.

Þú getur skoðað skipulag námsins í Uglu, kennsluvef háskólans.

Möguleikar að námi loknu

Námið er góður undirbúningur fyrir framhaldsnám í lögfræði hér á landi og erlendis.

Námið nýtist vel fyrir framhaldsnám í öðrum greinum, svo sem alþjóðasamskiptum, alþjóðastjórnmálum og skyldum greinum.

Nemendur með grunnþekkingu í lögfræði geta nýtt hana á vettvangi fjölmiðla, innan opinberra stofnana og hjá alþjóðastofnunum, svo eitthvað sé nefnt.

Nemendur sem hafa lokið BA-námi við HA hafa farið í starfsnám erlendis, til dæmis hjá Sameinuðu þjóðunum, þróunarsjóði EFTA og í sendiráðum Íslands um allan heim. Þeir hafa lýst náminu við HA sem góðu veganesti fyrir slík störf.

Félagslífið

Félagslíf er mikilvægur þáttur háskólanáms og er félagslíf nemenda við HA öflugt.

Allir nemendur við háskólann eru í Stúdentafélagi Háskólans á Akureyri (SHA) en einnig er hver deild með sitt nemendafélag. Þemis er félag laganema og þú getur nálgast nánari upplýsingar um félagið á Facebook.

Inntökuskilyrði

Almenn krafa er að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi, lokaprófi frá framhaldsskóla á þriðja hæfniþrepi, jafngildu erlendu prófi eða 60 ECTS einingum frá viðurkenndum háskóla.

Forgangsröðun umsókna vegna fjöldatakmarkana

Við viljum benda á að ef fjöldi umsækjenda sem uppfyllir almenn inntökuskilyrði fer yfir fjöldaviðmið verður umsóknum forgangsraðað á eftirfarandi hátt:

 • Uppfylla almenn inntökuskilyrði, 100 stig
 • 90 einingar (150 fein) að lágmarki úr framhaldsskóla og 25 ára, 50 stig
 • Námshlutfall, 0-20 stig
 • Kynningarbréf, 0-40 stig
 • Starfsreynsla á eða tengd fræðasviði, 0-80 stig
 • Enskukunnátta (á aðeins við um umsækjendur án stúdentsprófs), 10 stig
 • Kunnátta á Norðurlandatungumáli (á aðeins við um umsækjendur án stúdentsprófs), 10 stig

Umsækjendum verður svo raðað upp samkvæmt samlagningu þessa þátta og teknir inn í þeirri röð.  Því er mikilvægt að skila inn viðbótargögnum.

Hér getur þú lesið meira um inntökuskilyrði háskólans.

Undanþágur

Umsóknir sem ekki teljast uppfylla almenn inntökuskilyrði eru metnar sjálfstætt. Því er mikilvægt að umsækjendur skili kynningarbréfi ásamt upplýsingum um fyrra nám.

Sveigjanlegt nám

Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er sveigjanlegt nám sem þýðir að engu skiptir hvort þú ert staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þær sömu.

Flestir hefðbundnir fyrirlestrar í lögfræði við Lagadeild HA eru teknir upp og settir á kennsluvef. Með því móti geta nemendur horft á fyrirlestra þegar þeim hentar, og eins og oft og þörf er á, og er hægt að hraða eða hægja á hljóðinu. Umræðutímar eru haldnir oftast vikulega eða eftir þörfum í hverju námskeiði fyrir sig en þeir eru ekki á fyrirlestraformi. Umræðutímum er ætlað að dýpka skilning nemenda og eru fyrir nemendur. Nemendum gefst kostur á að taka þátt í umræðutímum með rafrænum hætti og er ætlast til þess að þeir séu vel undirbúnir og taki virkan þátt.

Allir fjarnemar þurfa að koma nokkrum sinnum á námstímanum í stuttar kennslulotur til Akureyrar þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu þínu. Mætingarskylda er í lotur í lagadeild. Það er undir hverjum og einum kennara komið hvernig henni er framfylgt.“

Í mörgum námskeiðum er notast við símat. Námsmat fer að hluta til eða jafnvel að öllu leyti fram utan reglulegrar prófatíðar og getur meðal annars falist í hlutaprófi ritgerðum, álitsgerðum, raunhæfum verkefnum eða þátttöku í kennslustundum. Skrifleg próf eru haldin í Háskólanum á Akureyri en einnig á nokkrum öðrum viðurkenndum prófstöðum. Nemendum sem vilja þreyta próf annars staðar er bent á að kynna sér vel hvaða staði er um að ræða og þær reglur sem um það gildir.

Skiptinám

Allir nemendur eiga kost á að taka hluta af námi sínu við erlenda samstarfsháskóla. Þú færð niðurfellingu á skólagjöldum gestaskólans og greiðir eingöngu innritunargjald í HA. Alþjóðafulltrúi aðstoðar þig við að sækja um námið, húsnæði og nemendastyrk.

Þú getur smellt hér og lesið meira um skiptinám.

 

Umsagnir

Í lögfræðinni við HA fékk ég djúpan skilning á viðfangsefninu og tileinkaði mér öguð vinnubrögð sem reynst mér ómetanlegt veganesti.

Ingólfur Friðriksson
Sendifulltrúi og staðgengill skrifstofustjóra á viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins

Árin mín við Háskólann á Akureyri voru með þeim betri árum sem ég hef upplifað. Þar var lagður sterkur grunnur fyrir frekara nám og störf á þeim ýmsum sviðum lögfræðinnar sem ég hef fengist við. Þá er umhverfið, háskólabærinn Akureyri og viðmót starfsfólksins við háskólann í senn hvetjandi og persónulegt.

Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir
Framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands