Ráð og nefndir

prófessor

Með því að smella á heiti viðkomandi nefndar, ráðs eða stjórnar fást nánari upplýsingar um hlutverk þeirra, verksvið og yfirlit yfir það hverjir það eru sem eiga þar sæti.

Doktorsnámsráð

Doktorsnámsráð hefur yfirumsjón með framkvæmd doktorsnáms, fylgir eftir settum viðmiðum og gæðakröfum um námið, gegnir hlutverki stjórnar miðstöðvar doktorsnáms og er vettvangur fyrir umræðu og samráð í umboði fræðasamfélags háskólans.

Aðalfulltrúar 
Grétar Þór Eyþórsson prófessor
Guðmundur Heiðar Frímansson prófessor
Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir

forstöðumaður RHA

Karen Birna Þorvaldsdóttir

doktorsnemi

Lars Gunnar Lundsten forstöðumaður miðstöðvar doktorsnáms, formaður ráðsins 
Sigríður Halldórsdóttir  prófessor
Varafulltrúar 
Anna Ólafsdóttir dósent
Árún K. Sigurðardóttir prófessor
Hilmar Janusson framkvæmdastjóri Genís
Stefán B. Sigurðsson prófessor emeritus
Steingrímur Jónsson prófessor
Hulda Sædís Bryngeirsdóttir  doktorsnemi

Dómnefnd

Hlutverk dómnefndar er að meta hæfi umsækjenda til að gegna starfi prófessors, dósents eða lektors. Rektor skipar dómnefnd eftir tilnefningu háskólaráðs til tveggja ára í senn.

Skipunartími: Til 30. júní 2020.

Aðalfulltrúar  
Sigurður Kristinsson prófessor formaður dómnefndar
Sigfríður Inga Karlsdóttir dósent varaformaður nefndarinnar
Stefán B. Sigurðsson prófessor emeritus  
Varafulltrúar 
Árún K. Sigurðardóttir prófessor
Sigrún Stefánsdóttir fyrrverandi dósent
Þorsteinn Gunnarsson sérfræðingur hjá Rannís

Framgangsnefnd

Framgangsnefnd metur umsóknir um framgang á grundvelli fyrirliggjandi gagna, skv. 6. gr. reglna nr. 1010/2016, 19. gr. reglna nr. 398/2009 og sérreglna fræðasviða um framgang.

Framgangsnefnd gerir tillögu til rektors um hvort veita beri framgang.

Skipunartími: 1. ágúst 2017 til 31. júlí 2020.

Aðalfulltrúar  
Sigrún Sveinsbjörnsdóttir prófessor emerita tilnefnd af rektor, formaður
Sigríður Halldórsdóttir prófessor tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði
Joan Nymand Larsen prófessor tilnefnd af hug- og félagsvísindasviði
Kristinn P. Magnússon prófessor tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði

Varafulltrúar 
Stefán B. Sigurðsson prófessor
Guðmundur H. Frímannsson prófessor
Guðmundur S. Alfreðsson prófessor
Grétar Þór Eyþórsson prófessor

Framkvæmdastjórn

Framkvæmdastjórn sér um samræmingu á daglegum rekstri háskólans.

  Framkvæmdastjórn 
Eyjólfur Guðmundsson rektor, formaður
Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir forseti heilbrigðisvísindasviðs
Elín Díanna Gunnarsdóttir  forseti hug- og félagsvísindasviðs
Rannveig Björnsdóttir forseti viðskipta- og raunvísindasviðs
Hólmar Svansson framkvæmdastjóri
Vaka Óttarsdóttir  gæða- og mannauðsstjóri (hefur málfrelsi og tillögurétt)
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármála (hefur málfrelsi og tillögurétt)

Góðvinir

Góðvinir eru samtök nemenda sem brautskráðir eru frá HA, og annarra velunnara skólans.

Gæðaráð

Í gæðaráði eiga sæti gæðastjóri í forsæti, fulltrúar fræðasviða, forstöðumaður kennslumiðstöðvar, forstöðumaður nemendaskrár, tveir fulltrúar nemenda og tveir fulltrúar starfsmanna.

Jafnréttisráð

Hefur frumkvæði og eftirlit með að áætlun háskólans um jafna stöðu kynjanna sé framfylgt, í samráði við framkvæmdastjórn.

Starfsmaður jafnréttisráðs er Anna Soffía Víkingsdóttir, sérfræðingur hjá RHA.

Skipunartími: Frá 1. mars 2020 til 30. juní 2022. Fulltrúar nemenda eru skipaðir til 2 mars 2021.

Aðalfulltrúar  

Sólveig Elín Þórhallsdóttir

verkefnastjóri á hug- og félagsvísindasviði

formaður, tilnefnd af rektor

Árný Þóra Ármanns

námsráðgjafi

tilnefnd af Háskólaskrifstofu

Sigríður Sía Jónsdóttir lektor tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði
Finnur Friðriksson  dósent tilnefndur af hug- og félagsvísindasviði
Stefán Sigurðsson lektor tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði

Bjartur Ari Hansson

 

fulltrúi stúdenta

Aron Bjarki Guðmundsson

 

fulltrúi stúdenta


Varafulltrúar 
Rúnar Gunnarsson alþjóðafulltrúi, varafulltrúi háskólaskrifstofu/skrifstofu rektors

Finnbogi Rútur Þormóðsson

lektor, varafulltrúi heilbrigðisvísindasviðs
Júlí Ósk Antonsdóttir  aðjúnkt, varafulltrúi hug- og félagsvísindasviðs
Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir  aðjúnkt, varafulltrúi viðskipta- og raunvísindasviðs

Nökkvi Alexander Rounak Jónsson

varafulltrúi stúdenta

 Almar Knörr Hjaltason

varafulltrúi stúdenta

Meistaranámsnefnd Háskólaseturs Vestfjarða

Meistaranámsnefnd Háskólaseturs Vestfjarða er skipuð samkvæmt endurnýjuðum samstarfssamningi Háskólaseturs Vestfjarða og Háskólans á Akureyri frá 4. desember 2018.

Meistaranámsnefndin fjallar um málefni samstarfssamningsins, samskipti samningsaðila ásamt því að hafa umsjón með faglegu skipulagi og framkvæmd meistaranáms í haf- og strandsvæðastjórnun, meistaranáms í sjávarbyggðafræði og meistaranáms í sjávartengdri nýsköpun.

Skipunartími: 1. janúar 2019 til 31. desember 2021.

Aðalfulltrúar 
Rannveig Björnsdóttir, prófessor, forseti viðskipta- og raunvísindasviðs HA formaður nefndar (skipuð án tilnefningar)
Steingrímur Jónsson, prófessor tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði HA
Þóroddur Bjarnason, prófessor tilnefndur af hug- og félagsvísindasviði
Peter Weiss, forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða tilnefndur af Háskólasetri Vestfjarða
Celeste Biles, nemi tilnefnd af meistaranemum við Háskólasetur Vestfjarða

Varafulltrúar 
Hólmar Svansson framkvæmdastjóri háskólaskrifstofu
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir lektor við viðskipta- og raunvísindasvið
Brynhildur Bjarnadóttir lektor við hug- og félagsvísindasvið
Harpa Grímsdóttir formaður stjórnar Háskólaseturs Vestfjarða
August Bjerkén nemi við Háskólasetur Vestfjarða

Rannsóknamisserisnefnd

Nefndin er skipuð í samræmi við reglur um rannsóknamisseri kennara við Háskólann á Akureyri nr. 355/2012. Nefndin vinnur úr umsóknum um rannsóknamisseri og skilar tillögum til rektors um hverjir fái úthlutað rannsóknamisseri.

Skipurnartími: Til 31. águst 2022.

Aðalfulltrúar  
Bragi Guðmundsson prófessor tilnefndur af rektor, formaður
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármála tilnefnd af rektor
Páll Björnsson prófessor tilnefndur af starfandi prófessorum við HA

Varafulltrúar  
Margrét Hrönn Svavarsdóttir dósent tilnefnd af rektor
Margrét Elísabet Ólafsdóttir lektor tilnefnd af FHA

Samstarfsnefnd

Hlutverk samstarfsnefndar er að annst gerð, endurskoðun og breytingar á stofnanasamningi. Þar skal einnig samið um röðun starfa. Nefndin skal jafnframt fjalla um ágreiningsmál sem upp kunna að koma vegna framkvæmdar stofnanasamning.

Nánar er kveðið á um starfshætti samstarfsnefndar í kjarasamningum.

Skipunartími: Ótímabundinn.

Fulltrúar Háskólans á Akureyri 
Aðalheiður Magnúsdóttir verkefnastjóri launa- og starfsmannamála
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármálasviðs
Sigrún Lóa Kristjánsdóttir verkefnastjóri fjármálasviðs
Fulltrúar FHA 
Auðbjörg Björnsdóttir forstöðumaður KHA
Guðmundur Kristján Óskarsson dósent
Hjördís Sigursteinsdóttir dósent og formaður FHA
Fulltrúi FPR 
Grétar Þór Eyþórsson  prófessor 
Fulltrúar SFR Til vara
Kristín Konráðsdóttir bókavörður Ása Guðmundardóttir
Óskar Þór Vilhjálmsson tæknimaður  

Siðanefnd

Siðanefnd er skipuð skv. reglum nr. 546/2009 um breytingar á reglum HA nr. 757/2006 um viðurlög við ritstuldi. Siðanefnd starfar eftir þeim reglum, og eftir siðareglum HA sem samþykktar voru í háskólaráði þann 21. ágúst 2008.

Aðilar innan og utan skólans geta beint erindum til nefndarinnar en hún tekur ekki upp mál að eigin frumkvæði.

Ritari siðanefndar er Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, prófstjóri.

Erindum skal beina að formanni siðanefndar hverju sinni.

Í erindi skulu koma fram:

  • Málavextir erindis
  • Hvaða greinar siðareglna er óskað eftir að tekin sé afstaða til
  • Fylgiskjöl sem styðja við málavexti

Allir tilgreindir aðilar í erindi sem berst siðanefnd munu fá tækifæri til að skýra sína hlið mála innan 14 daga frá dagsetningu óskar siðanefndar um slíkt

Siðanefnd sker úr því hvort þær siðareglur sem tilgreindar eru hafi verið brotnar á grundvelli erindis og mögulegra andsvara við því.

Öllum aðilum máls er sendur úrskurður siðanefndar.

Skipunartími: 1. nóvember 2019 til 31. október 2021.

Aðalfulltrúar 
Hermína Gunnþórsdóttir prófessor, tilnefnd af hug- og félagsvísindasviði
Þorbjörg Jónsdóttir lektor, tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði. Formaður siðanefndar
Vífill Karlsson dósent, tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði
Sólveig Birna Elísabetardóttir nemi
Varafulltrúar 
Guðmundur Torfi Heimisson  lektor
Olga Ásrún Stefánsdóttir  aðjúnkt
Ásta Margrét Ásmundsdóttir  aðjúnkt
Sóley Úlfarsdóttir nemi

Stjórn Félagsstofnunar stúdenta

Félagsstofnun stúdenta á Akureyri FÉSTA er sjálfseignarstofnun. Skráðir stúdentar og Akureyrarbær eiga aðild að FÉSTA og skipa fulltrúa í stjórn. FÉSTA á og rekur stúdentagarða og annast ýmsa aðra þjónustu við námsmenn.

Skipunartími: Óreglulegur. Skipunartími fulltrúa nemenda er skólaárið.

Stjórn FÉSTA  
Halla Margrét Tryggvadóttir formaður stjórnar skipuð af Akureyrarbæ
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármálasviðs skipaður af háskólaráði
Hólmar Svansson framkvæmdastjóri skipaður af háskólaráði
Steinunn Alda Gunnarsdóttir nemi skipuð af SHA
Fríða Freydís Þrastardóttir nemi skipuð af SHA
Varafulltrúar  
Sigrún Lóa Kristjánsdóttir verkefnastjóri skipuð af háskólaráði
Dagný Ásgeirsdóttir nemi skipaður af SHA

Stjórn Verkefnasjóðs um styrk Akureyrarbæjar

Úthlutun úr verkefnasjóðnum er í höndum stjórnarinnar.

Sjóðstjórn skilar skýrslu til bæjarráðs Akureyrarbæjar í janúar hvert ár um þá styrki sem veittir hafa verið úr sjóðnum.

Skipunartími: Til 1. maí 2021.

Fulltrúar í stjórn  
Katrín Árnadóttir forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs HA formaður stjórnar
Embla Eir Oddsdóttir forstöðumaður Norðurslóðanets Íslands  
Jón Haukur Ingimundarson dósent og sviðstjóri Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar  

Stjórn Végeirsstaðasjóðs

Samkvæmt skipulagsskrá Végeirsstaðasjóðs sem staðfest var af háskólaráði 10. mars 1998 er tilgangur sjóðsins að styrkja starfsemi Háskólans á Akureyri að Végeirsstöðum.

Stjórnin fjallar um málefni tengd landareign, húsum og lausafé á Végeirsstöðum í eigu Háskólans á Akureyri, eftir því sem rektor ákveður.

Skipunartími: Til 30. júní 2021.

Fulltrúar í stjórn 
Eyjólfur Guðmundsson rektor, formaður
Brynhildur Bjarnadóttir lektor við hug- og félagsvísindasvið
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármálasviðs
Pétur Halldórsson kynningarstjóri Skógræktarinnar
Sigfríður Inga Karlsdóttir dósent við heilbrigðisvísindasvið

Stjórn Vísindasjóðs HA

Vísindasjóður Háskólans á Akureyri hefur það hlutverk að efla rannsóknir og vísindastörf á vegum háskólans. Fé sjóðsins kemur af fjárveitingum á fjárlögum samkvæmt ákvörðun háskólaráðs.

Stjórnin auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum og ákveður umsóknarfrest. Stjórnin hefur umsjón með fjárreiðum sjóðsins í umboði háskólaráðs og úthlutar úr sjóðnum.

Stjórnin auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum og ákveður umsóknarfrest hafi hann ekki verið ákveðinn í viðeigandi úthlutunarreglum

Vísindasjóður Háskólans á Akureyri skiptist í fjóra undirsjóði: Rannsóknasjóð, Ferðasjóð, Starfsskyldusjóð og Útgáfusjóð.

Í stjórn Vísindasjóðs sitja sex manns, skipaðir af háskólaráði til allt að þriggja ára í senn.

Skipunartími: 1. nóvember til 31. október 2022.

Aðalfulltrúar  
Brynhildur Bjarnadóttir  dósent tilnefnd af hug- og félagsvísindasviði
Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir forstöðumaður RHA fulltrúi starfsfólks í stjórnsýslu
Jón Torfi Jónasson formaður stjórnar tilnefndur af rektor
Margrét Hrönn Svavarsdóttir  dósent tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði 
Oddur Vilhelmsson prófessor tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði 
Rannveig Oddsdóttir  lektor tilnefnd af rektor

Varafulltrúar  
Joan Nymand Larse prófessor tilnefnd af hug- og félagsvísindasviði
Eva Charlotte Halapi sérfræðingur hjá RHA fulltrúi starfsfólks í stjórnsýslu
Birna María Svanbjörnsdóttir lektor tilnefnd af rektor
Sigrún Kristín Jónasdóttir  aðjúnkt tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði 
Hjördís Sigursteinsdóttir dósent tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði 

Umhverfisráð

Umhverfisráð starfar í samræmi við umhverfisstefnu HA.

Skipunartími: 1. ágúst 2018 til 31. júlí 2020, en fulltrúar nemenda eru skipaðir til eins árs í senn.

Aðalfulltrúar 
Hjalti Jóhannesson sérfræðingur, formaður
Sigríður Margrét Sigurðardóttir lektor
Vera K. Vestmann Kristjánsdóttir aðjúnkt
Guðrún Vaka Þorvaldsdóttir nemi
Herdís Júlía Júlíusdóttir nemi
Varafulltrúar 
Edward H. Huijbens prófessor
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir lektor

Vefstjórn

Vefstjórn er falið að marka heildarstefnu um vef háskólans, að tryggja gæði hans í samræmi við gæðastefnu, og að annast daglega umsjón með vefnum. Vefstjórn er auk þess falið að vinna að þróun innri vefs háskólans.

Skipunartími: Til 31. ágúst 2021.

Fulltrúar vefstjórnar  
Astrid M. Magnúsdóttir forstöðumaður bókasafns og uppplýsingaþjónustu fulltrúi bókasafns
Áslaug Lind Guðmundsdóttir skrifstofustjóri við heilbrigðisvísindasvið fulltrúi skrifstofustjóra
Bára Sif Sigurjónsdóttir fulltrúi nemendaskrár fulltrúi nemendaskrár
Birna Heiðarsdóttir verkefnastjóri á markaðs- og kynningarsviði vefstjóri, formaður vefstjórnar
Óskar Þór Vilhjálmsson verkefnastjóri Kennslumiðstöðvar fulltrúi kennslumiðstöðvar
Katrín Árnadóttir forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs fulltrúi markaðs- og kynningarsviðs
Kjartan Ólafsson lektor við hug- og félagsvísindasvið fulltrúi fræðasviða

Viðbragðsteymi

Viðbragðsteymi er liður í öryggisneti háskólans. Viðbragðsteymið ásamt öðrum sem koma að því að tryggja öryggi skólans.

Fulltrúar viðbragðsteymis 
Elín Díanna Gunnarsdóttir dósent
Sigrún Sveinbjörnsdóttir prófessor
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármála, formaður

Vísindaráð

Reglur um vísindaráð nr. 1208/2007.

Starfshættir og viðfangsefni vísindaráðs:

  1. Vísindaráð er rektor, háskólaráði, háskólafundi og yfirstjórn til ráðgjafar um málefni vísinda við Háskólann á Akureyri.
  2. Vísindaráð beitir sér fyrir mótun og endurskoðun stefnu um vísindi við Háskólann á Akureyri.
  3. Vísindaráð starfar með gæðaráði að því að móta viðmið og kvarða sem notaðir eru til að meta vísindalega starfsemi við Háskólann á Akureyri.
  4. Vísindaráð hefur forgöngu um að skapa bætt umhverfi til rannsókna fyrir kennara háskólans.
  5. Starfsmaður Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar HA situr fundi vísindaráðs, er ritari ráðsins og annast dagleg störf fyrir það.
  6. Háskólaráð setur vísindaráði erindisbréf.

Skipunartími: 1. september 2018 til 31. ágúst 2021. Fulltrúi nemenda skipaður 2018-2019.

Aðalfulltrúar  
Árún Sigurðardóttir prófessor tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði
Eva María Ingvadóttir nemi tilnefnd af SHA
Hermína Gunnþórsdóttir prófessor, formaður tilnefnd af rektor
Joan Nymand Larsen prófessor tilnefndur af rektor
Oddur Vilhelmsson prófessor tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði
Sigurður Kristinsson prófessor tilnefndur af hug- og félagsvísindasviði
Varafulltrúar  
Alexander Smárason prófessor tilnefndur af heilbrigðisvísindasviði
Elfa Björk Víðisdóttir nemi tilnefnd af SHA
Birna María  B. Svanbjörnsdóttir  lektor tilnefnd af hug- og félagsvísindasviði
Bjarni Gautason útibússtjóri ÍSOR tilnefndur af rektor
Hilmar Janusson framkvæmdastjóri GENÍS tilnefndur af rektor 
Hjördís Sigursteinsdóttir dósent tilnefnd af viðskipta- og raunvísindasviði

Öryggisnefnd

Nefndin er skipuð á grundvelli laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980.

Skipunartími: Til 30. júní 2020.

Aðalfulltrúar  
Kristín M. Jóhannsdóttir, formaður tilnefnd af rektor  
Gunnar Rúnar Gunnarsson tilnefndur af rektor  
Óskar Þór Vilhjálmsson tilnefndur af SFR  
Sigríður Margrét Sigurðardóttir tilnefnd af FHA  

Trausti Ragnar Tryggvason, umsjónarmaður starfar með nefndinni.

Varafulltrúar 
Giorgio Baruchello tilnefndur af Félagi prófessora við ríkisskóla (sem starfa við HA)
Sólveig Elín Þórhalldsdóttir tilnefnd af rektor

Fagráð um viðbrögð við einelti, ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan Háskólans á Akureyri.

Fulltrúar  

Jóhanna Ella Jónsdóttir

sálfræðingur og mannauðsstjóri  formaður
Árni Pálsson lögmaður, hrl.  tilnefndur af skrifstofu rektors
Árný Þóra Ármannsdóttir náms- og starfsráðgjafi  tilnefnd af Miðstöð náms- og starfsráðgjafar

Með fagráðinu starfar Guðlaug Þóra Stefánsdóttir, verkefnastjóri mannauðsmála

Fagráðið starfar samkvæmt Reglum um viðbrögð við einelti, ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan Háskólans á Akureyri.

Allar ábendingar og fyrirspurnir til fagráðsins skulu sendar á formann ráðsins.