Ráð og nefndir

Með því að smella á heiti viðkomandi nefndar, ráðs eða stjórnar fást nánari upplýsingar um hlutverk þeirra, verksvið og yfirlit yfir það hverjir það eru sem eiga þar sæti.

Doktorsnámsráð

Doktorsnámsráð hefur yfirumsjón með framkvæmd doktorsnáms, fylgir eftir settum viðmiðum og gæðakröfum um námið, gegnir hlutverki stjórnar miðstöðvar doktorsnáms og er vettvangur fyrir umræðu og samráð í umboði fræðasamfélags háskólans.

Aðalfulltrúar  
Gordon Ramsay dósent
Gréta Bergrún Jóhannesdóttir doktorsnemi
Steingrímur Jónsson

prófessor

Lada Zelinski

doktorsnemi

Antje Neumann dósent
Sigfríður Inga Karlsdóttir prófessor
Stefán B. Sigurðsson fyrrverandi rektor og prófessor emeritus, formaður
Varafulltrúar  
Peter Sheperdson dósent
Natalia Ramirez Carrera doktorsnemi
Margrét Hrönn Svavarsdóttir prófessor
Unnur Magnúsdóttir doktorsnemi
Birna María Svanbjörnsdóttir dósent
Árún Kristín Sigurðardóttir prófessor

Dómnefnd

Hlutverk dómnefndar er að meta hæfi umsækjenda til að gegna starfi prófessors, dósents eða lektors. Frá og með 1. ágúst 2022 eru dómnefnd HA og framgangsnefnd HA ein og sama nefndin og ný dómnefnd ber því einnig ábyrgð á meðferð umsókna akademískra starfsmanna HA um framgang og ótímabundna ráðningu.

Rektor skipar dómnefnd eftir tilnefningu háskólaráðs til tveggja ára í senn.

Skipunartími: Til 31. júlí 2024.

Aðalfulltrúar    
Jón Gunnar Bernburg prófessor í félagsfræði við félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands formaður dómnefndar
Hermína Gunnþórsdóttir prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri  
Stefán B. Sigurðsson prófessor emeritus og fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri  
Varafulltrúar  
Sigfríður Inga Karlsdóttir prófessor við hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri
Þorsteinn Gunnarsson vísindafélagi hjá Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri
Yvonne Höller prófessor við sálfræðideild Háskólans á Akureyri

Fagráð um viðbrögð við einelti, ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan Háskólans á Akureyri

 

         

Jóhanna Ella Jónsdóttir

sálfræðingur og mannauðsstjóri formaður varaformaður: Hörður Þorgilsson sálfræðingur
Árni Pálsson lögmaður, hrl., tilnefndur af skrifstofu rektors varafulltrúi: Berglind Harðardóttir lögfræðingur
Árný Þóra Ármannsdóttir náms- og starfsráðgjafi tilnefnd af Miðstöð náms- og starfsráðgjafar varafulltrúi: María Jónsdóttir náms- og starfsráðgjafi

Með fagráðinu starfar Guðlaug Þóra Stefánsdóttir, verkefnastjóri mannauðs- og gæðamála.

Fagráðið starfar samkvæmt Reglum um viðbrögð við einelti, ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan Háskólans á Akureyri.

Allar ábendingar og fyrirspurnir til fagráðsins skulu sendar á formann ráðsins.

Góðvinir

Góðvinir eru samtök nemenda sem brautskráðir eru frá HA, og annarra velunnara skólans.

Gæðaráð

Í gæðaráði sitja gæðastjóri í forsæti, tveir fulltrúar frá hverju fræðasviði, tveir fulltrúar stoð- og stjórnsýslu auk tveggja fulltrúa stúdenta sem Stúdentafélag Háskólans á Akureyri tilnefnir.

Starfsmaður gæðaráðs er Lísbet Hannesdóttir, verkefnastjóri gæða- og mannauðsmála.
Skipunartími til 31. júlí 2024

Jafnréttisráð

Hefur frumkvæði og eftirlit með að áætlun háskólans um jafna stöðu kynjanna sé framfylgt, í samráði við framkvæmdastjórn.

Starfsmaður jafnréttisráðs er Sæunn Gísladóttir, sérfræðingur hjá RHA.

Skipunartími er til 31. júlí 2024. Fulltrúar stúdenta eru skipaðir til eins árs í senn.

       
Berglind Hólm Ragnarsdóttir lektor formaður  
Fjóla Björk Karlsdóttir aðjúnkt tilnefnd af Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviði varafulltrúi: Oddur Þór Vilhelmsson, prófessor
Gunnlaugur Starri Gylfason verkefnastjóri myndvers tilnefndur af Háskólaskrifstofu og rektorsskrifsstofu varafulltrúi: Hildur Friðriksdóttir, verkefnastjóri alþjóðamála
Hulda Sædís Bryngeirsdóttir aðjúnkt tilnefnd af Heiðbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviði varafulltrúi: Sonja Stelly Gústafsdóttir, lektor
Peter Shepherdson dósent tilnefndur af Hug- og félagsvísindasviði varafulltrúi: Hilal Sen, lektor
Valgerður Guðmundsdóttir lektor tilnefnd af Hug- og félagsvísindasviði varafulltrúi: Hrannar Már Hafberg, lektor
Sólveig Birna Elísabetardóttir   fulltrúi stúdenta varafulltrúi: Hulda Dröfn Sveinbjarnardóttir
Silja Rún Friðriksdóttir   fulltrúi stúdenta varafulltrúi: Alda Rut Sigurðardóttir

 

Meistaranámsnefnd Háskólaseturs Vestfjarða

Meistaranámsnefnd Háskólaseturs Vestfjarða er skipuð samkvæmt endurnýjuðum samstarfssamningi Háskólaseturs Vestfjarða og Háskólans á Akureyri frá 4. desember 2018.

Meistaranámsnefndin fjallar um málefni samstarfssamningsins, samskipti samningsaðila ásamt því að hafa umsjón með faglegu skipulagi og framkvæmd meistaranáms í haf- og strandsvæðastjórnun, meistaranáms í sjávarbyggðafræði og meistaranáms í sjávartengdri nýsköpun.

Skipunartími: 1. janúar 2022 til 31. desember 2024.

Aðalfulltrúar  
Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við viðskiptadeild formaður nefndar (skipaður án tilnefningar)
Steingrímur Jónsson, prófessor við auðlindadeild tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði HA
Brynhildur Bjarnadóttir, dósent við kennaradeild tilnefndur af hug- og félagsvísindasviði
Peter Weiss, forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða tilnefndur af Háskólasetri Vestfjarða
Sophia Roland tilnefnd af meistaranemum við Háskólasetur Vestfjarða

Varafulltrúar  

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir

lektor við félagsvísindadeild
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir lektor við viðskipta- og raunvísindasvið
Þorlákur Axel Jónsson aðjúnkt við hug- og félagsvísindasvið
Harpa Grímsdóttir formaður stjórnar Háskólaseturs Vestfjarða
NN nemi við Háskólasetur Vestfjarða

Rannsóknamisserisnefnd

Nefndin er skipuð í samræmi við reglur um rannsóknamisseri kennara við Háskólann á Akureyri nr. 355/2012. Nefndin vinnur úr umsóknum um rannsóknamisseri og skilar tillögum til rektors um hverjir fái úthlutað rannsóknamisseri.

Starfsmaður rannsóknamisseranefndar er Sif Jónsdóttir, verkefnastjóri doktorsnáms og stjórnsýslu rannsókna.

Skipunartími: Til 31. júlí 2025.

Aðalfulltrúar    
Finnur Friðriksson dósent tilnefndur af rektor, formaður
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármála og greininga tilnefnd af rektor
Guðmundur Kristján Óskarsson dósent tilnefndur af FHA

Varafulltrúar    
Páll Björnsson prófessor tilnefndur af prófessorum við HA
Margrét Hrönn Svavarsdóttir dósent tilnefnd af rektor

Samstarfsnefnd

Hlutverk samstarfsnefndar er að annst gerð, endurskoðun og breytingar á stofnanasamningi. Þar skal einnig samið um röðun starfa. Nefndin skal jafnframt fjalla um ágreiningsmál sem upp kunna að koma vegna framkvæmdar stofnanasamning.

Nánar er kveðið á um starfshætti samstarfsnefndar í kjarasamningum.

Skipunartími: Ótímabundinn.

Fulltrúar Háskólans á Akureyri  
Aðalheiður Magnúsdóttir verkefnastjóri launa- og starfsmannamála
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármálasviðs
Guðlaug Þóra Stefánsdóttir verkefnastjóri gæða- og mannauðsmála
Varafulltrúar:  
Helga María Pétursdóttir Verkefnastjóri gagnagreiningar og fjárhags
Lísbet Hannesdóttir Verkefnastjóri mannauðs- og gæðamála
Kristín Sigurðardóttir Verkefnastjóri bókhalds og rannsóknarverkefna
Fulltrúar FHA  
Auðbjörg Björnsdóttir forstöðumaður KHA
Guðmundur Kristján Óskarsson dósent
Hjördís Sigursteinsdóttir dósent og formaður FHA
Fulltrúi FPR  
Grétar Þór Eyþórsson  prófessor 
Fulltrúar Sameykis   Til vara
Kristín Konráðsdóttir bókavörður Ása Guðmundardóttir
Óskar Þór Vilhjálmsson tæknimaður  

Siðanefnd

Siðanefnd er skipuð samkvæmt reglum Háskólans á Akureyri um viðurlög við ritstuldi. Siðanefnd starfar eftir þeim reglum, og eftir siðareglum HA.

Aðilar innan og utan skólans geta beint erindum til nefndarinnar en hún tekur ekki upp mál að eigin frumkvæði.

Ritari siðanefndar er Sólveig Elín Þórhallsdóttir, lögfræðingur rektorsskrifstofu.

Erindum skal beina að formanni siðanefndar hverju sinni.

Í erindi skulu koma fram:

  • Málavextir erindis
  • Hvaða greinar siðareglna er óskað eftir að tekin sé afstaða til
  • Fylgiskjöl sem styðja við málavexti

Allir tilgreindir aðilar í erindi sem berst siðanefnd munu fá tækifæri til að skýra sína hlið mála innan 14 daga frá dagsetningu óskar siðanefndar um slíkt

Siðanefnd sker úr því hvort þær siðareglur sem tilgreindar eru hafi verið brotnar á grundvelli erindis og mögulegra andsvara við því.

Öllum aðilum máls er sendur úrskurður siðanefndar.

Skipunartími: 1. nóvember 2021 til 31. október 2024.

Aðalfulltrúar  
Guðmundur Heiðar Frímannsson prófessor emerítus, tilnefnd af rektor. Formaður siðanefndar
Sigurður Kristinsson prófessor við Félagsvísindadeild, tilnefndur af FPR
Nanna Ýr Arnardóttir lektor við Hjúkrunarfræðideild, tilnefnd af FHA

Stjórn Félagsstofnunar stúdenta

Félagsstofnun stúdenta á Akureyri FÉSTA er sjálfseignarstofnun. Skráðir stúdentar og Akureyrarbær eiga aðild að FÉSTA og skipa fulltrúa í stjórn. FÉSTA á og rekur stúdentagarða og annast ýmsa aðra þjónustu við námsmenn.

Skipunartími: Óreglulegur. Skipunartími fulltrúa stúdenta er skólaárið.

Stjórn FÉSTA    
Halla Margrét Tryggvadóttir formaður stjórnar skipuð af Akureyrarbæ
Helga María Pétursdóttir forstöðumaður fjármála og greiningar skipaður af háskólaráði
Hólmar Svansson framkvæmdastjóri skipaður af háskólaráði
Steinunn Alda Gunnarsdóttir stúdent skipuð af SHA
Fríða Freydís Þrastardóttir stúdent skipuð af SHA
Varafulltrúar    
Harpa Halldórsdóttir sérfræðingur fjármálagreiningar skipuð af háskólaráði
Dagný Ásgeirsdóttir stúdent skipaður af SHA

Stjórn Verkefnasjóðs um styrk Akureyrarbæjar

Úthlutun úr verkefnasjóðnum er í höndum stjórnarinnar.

Sjóðstjórn skilar skýrslu til bæjarráðs Akureyrarbæjar í janúar hvert ár um þá styrki sem veittir hafa verið úr sjóðnum.

Skipunartími: Til 1. maí 2021.

Fulltrúar í stjórn    
Silja Jóhannesar Ástudóttir forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs HA formaður stjórnar
Embla Eir Oddsdóttir forstöðumaður Norðurslóðanets Íslands  
Jón Haukur Ingimundarson dósent og sviðstjóri Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar  

Stjórn Végeirsstaðasjóðs

Samkvæmt skipulagsskrá Végeirsstaðasjóðs sem staðfest var af háskólaráði 10. mars 1998 er tilgangur sjóðsins að styrkja starfsemi Háskólans á Akureyri að Végeirsstöðum.

Stjórnin fjallar um málefni tengd landareign, húsum og lausafé á Végeirsstöðum í eigu Háskólans á Akureyri, eftir því sem rektor ákveður.

Skipunartími: Til 30. september 2025.

Fulltrúar í stjórn  
Brynhildur Bjarnadóttir dósent
Áslaug Ásgeirsdóttir rektor, formaður stjórnar
Guðrún María Kristinsdóttir verkefnastjóri
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður
Pétur Halldórsson kynningarstjóri Skógræktarinnar

Stjórn Vísindasjóðs HA

Vísindasjóður Háskólans á Akureyri hefur það hlutverk að efla rannsóknir og vísindastörf á vegum háskólans. Fé sjóðsins kemur af fjárveitingum á fjárlögum samkvæmt ákvörðun háskólaráðs.

Stjórnin hefur umsjón með fjárreiðum sjóðsins í umboði háskólaráðs og úthlutar úr sjóðnum.

Stjórnin auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum og ákveður umsóknarfrest hafi hann ekki verið ákveðinn í viðeigandi úthlutunarreglum

Vísindasjóður Háskólans á Akureyri skiptist í fjóra undirsjóði: Rannsóknasjóð, Ferðasjóð, Starfsskyldusjóð og Útgáfusjóð.

Í stjórn Vísindasjóðs sitja sex manns, skipaðir af háskólaráði til allt að þriggja ára í senn.

Skipunartími: 1. nóvember 2022 til 31. júlí 2025.

Aðalfulltrúar    
Ásta Dís Óladóttir formaður stjórnar tilnefnd af rektor
Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir forstöðumaður Miðstöðvar doktorsnáms og stjórnsýslu rannsókna tilnefnd af rektor
Kjartan Sigurðsson lektor tilnefndur af forseta Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviðs
Rannveig Oddsdóttir lektor tilnefnd af forseta Hug- og félagsvísindasviðs
Richard Eiríkur Taehtinen lektor tilnefndur af forseta Hug- og félagsvísindasviðs
Eva Charlotte Halapi dósent tilnefnd af forseta Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviðs

Varafulltrúar    
Hjalti Jóhannesson sérfræðingur við RHA tilnefndur af rektor
Jóhann Örlygsson prófessor tilnefndur af forseta Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviðs
Birna María Svanbjörnsdóttir dósent tilnefnd af forseta Hug- og félagsvísindasviðs
Joan Nymand Larsen prófessor tilnefnd af forseta Hug- og félagsvísindasviðs
Hulda Sædís Bryngeirsdóttir lektor tilnefnd af forseta Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviðs 

Umhverfisráð

Umhverfisráð starfar í samræmi við umhverfisstefnu HA.

Starfsmaður umhverfisráðs er Jóna Sigurlaug Friðriksdóttir
Skipunartími:
 Til 31. júlí 2024, en fulltrúar stúdenta eru skipaðir til eins árs í senn.

Aðalfulltrúar  
Audrey Louise Matthews lektor
Johanna Maria Franke  fulltrúi stúdenta
Gunnar Gunnarsson forstöðumaður rekturs fasteigna
Natalia Ramirez Carrera fulltrúi stúdenta
Leon Daði Sesseljuson fulltrúi stúdenta
Yvonne Höller prófessor, formaður
Varafulltrúar  
Alda Rut Sigurðardóttir fulltrúi stúdenta
Ása Marta Sveinsdóttir sérfræðingur hjá RMF
Dagmar Ólína  Gunnlaugsdóttir fulltrúi stúdenta
Sean Michael Scully aðjúnkt

Vefstjórn

Vefstjórn er falið að marka heildarstefnu um vef háskólans, að tryggja gæði hans í samræmi við gæðastefnu, og að annast daglega umsjón með vefnum. Vefstjórn er auk þess falið að vinna að þróun innri vefs háskólans.

Skipunartími: Til 30. júní 2024.

Fulltrúar vefstjórnar    
Áslaug Lind Guðmundsdóttir fulltrúi starfsfólks í stjórnsýslu fræðasviða varafulltrúi: Hildur Sólveig Elvarsdóttir
Bára Sif Sigurjónsdóttir fulltrúi Ugluteymis varafulltrúi: Hanna Björg Guðmundsdóttir
Gunnar Ingi Ómarsson fulltrúi KHA varafulltrúi: Valgeir Árnason
Silja Jóhannesar Ástudóttir forstöðumaður markaðs- og kynningarmála  
Kristjana Hákonardóttir  vefstjóri og formaður vefstjórnar  
Cynthia Thủy Đinh fulltrúi akademísks starfsfólks varafulltrúi: Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir

Vísindaráð

Reglur um vísindaráð nr. 1208/2007.

Starfshættir og viðfangsefni vísindaráðs:

  1. Vísindaráð er rektor, háskólaráði, háskólafundi og yfirstjórn til ráðgjafar um málefni vísinda við Háskólann á Akureyri.
  2. Vísindaráð beitir sér fyrir mótun og endurskoðun stefnu um vísindi við Háskólann á Akureyri.
  3. Vísindaráð starfar með gæðaráði að því að móta viðmið og kvarða sem notaðir eru til að meta vísindalega starfsemi við Háskólann á Akureyri.
  4. Vísindaráð hefur forgöngu um að skapa bætt umhverfi til rannsókna fyrir kennara háskólans.
  5. Starfsmaður Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar HA situr fundi vísindaráðs, er ritari ráðsins og annast dagleg störf fyrir það.
  6. Háskólaráð setur vísindaráði erindisbréf.

Skipunartími: 30. september 2021 til 31. júlí 2024. Fulltrúi stúdenta er skipaður til eins árs í senn.

Aðalfulltrúar    
Árún Sigurðardóttir prófessor tilnefnd af Heilbrigðisvísindasviði
Heiðdís Fríða Agnarsdóttir stúdent tilnefnd af SHA
Hilmar Janusson framkvæmdastjóri GENÍS tilnefndur af rektor
Sigríður Halldórsdóttir prófessor, formaður tilnefnd af rektor
Hjördís Sigursteinsdóttir dósent tilnefnd af viðskipta- og raunvísindasviði
Peter Shepherdsen lektor tilnefndur af hug- og félagsvísindasviði
Varafulltrúar    
Alexander Smárason prófessor tilnefndur af heilbrigðisvísindasviði
Sigurjón Þórsson stúdent tilnefnd af SHA
Berglind Hólm Ragnarsdóttir lektor tilnefnd af hug- og félagsvísindasviði
Bjarni Gautason útibússtjóri ÍSOR tilnefndur af rektor
Kristinn Pétur Magnússon prófessor tilnefndur af rektor 
Than Viet Nguyen  lektor tilnefnd af viðskipta- og raunvísindasviði

Öryggisnefnd

Nefndin er skipuð á grundvelli laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980.

Skipunartími: Til 31. júlí 2024.

Aðalfulltrúar    
Giorgio Baruchello prófessor við Félagsvísindadeild  tilnefndur af prófessorum
Gunnar Rúnar Gunnarsson forstöðumaður reksturs fasteigna  tilnefndur af rektor
Óskar Þór Vilhjálmsson tæknimaður  tilnefndur af Sameyki
Þórhalla Sigurðardóttir aðjúnkt við Hjúkrunarfræðideild  formaður, tilnefnd af rektor

 

Varafulltrúar  
Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir dósent, tilnefnd af rektor
Nanna Ýr Arnardóttir lektor, tilnefnd af FHA