Ráð og nefndir

Með því að smella á heiti viðkomandi nefndar, ráðs eða stjórnar fást nánari upplýsingar um hlutverk þeirra, verksvið og yfirlit yfir það hverjir það eru sem eiga þar sæti.

Doktorsnámsráð

Doktorsnámsráð hefur yfirumsjón með framkvæmd doktorsnáms, fylgir eftir settum viðmiðum og gæðakröfum um námið, gegnir hlutverki stjórnar miðstöðvar doktorsnáms og er vettvangur fyrir umræðu og samráð í umboði fræðasamfélags háskólans.

Aðalfulltrúar 
Sigfríður Inga Karlsdóttir prófessor
Helga Kristjánsdóttir prófessor
Rachael Lorna Johnstone

prófessor

Stefán B. Sigurðsson

fyrrverandi rektor og prófessor emeritus, formaður ráðsins

Lara Wilhelmine Hoffman doktorsnemi
Gréta Bergrún Jóhannesdóttir doktorsnemi
Varafulltrúar 
Árún Kristín Sigurðardóttir prófessor
Steingrímur Jónsson prófessor
Markus Meckl prófessor
Karen Birna Þorvaldsdóttir doktorsnemi
Natalia Ramirez Carrera doktorsnemi

Dómnefnd

Hlutverk dómnefndar er að meta hæfi umsækjenda til að gegna starfi prófessors, dósents eða lektors. Frá og með 1. ágúst 2022 eru dómnefnd HA og framgangsnefnd HA ein og sama nefndin og ný dómnefnd ber því einnig ábyrgð á meðferð umsókna akademískra starfsmanna HA um framgang og ótímabundna ráðningu.

Rektor skipar dómnefnd eftir tilnefningu háskólaráðs til tveggja ára í senn.

Skipunartími: Til 31. júlí 2024.

Aðalfulltrúar  
Ingibjörg Gunnarsdóttir prófessor við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands formaður dómnefndar
Hermína Gunnþórsdóttir prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri  
Stefán B. Sigurðsson prófessor emeritus og fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri  
Varafulltrúar 
Sigfríður Inga Karlsdóttir prófessor við hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri
Þorsteinn Gunnarsson vísindafélagi hjá Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri
Yvonne Höller prófessor við sálfræðideild Háskólans á Akureyri

Fagráð um viðbrögð við einelti, ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan Háskólans á Akureyri

Fulltrúar  

Jóhanna Ella Jónsdóttir

sálfræðingur og mannauðsstjóri  formaður
Árni Pálsson lögmaður, hrl.  tilnefndur af skrifstofu rektors
Árný Þóra Ármannsdóttir náms- og starfsráðgjafi  tilnefnd af Miðstöð náms- og starfsráðgjafar

Með fagráðinu starfar Guðlaug Þóra Stefánsdóttir, verkefnastjóri mannauðsmála

Fagráðið starfar samkvæmt Reglum um viðbrögð við einelti, ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan Háskólans á Akureyri.

Allar ábendingar og fyrirspurnir til fagráðsins skulu sendar á formann ráðsins.

Framkvæmdastjórn

Framkvæmdastjórn sér um samræmingu á daglegum rekstri háskólans.

  Framkvæmdastjórn 
Eyjólfur Guðmundsson rektor, formaður
Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir forseti Heilbrigðisvísindasviðs
Elín Díanna Gunnarsdóttir  forseti Hug- og félagsvísindasviðs
Oddur Þór Vilhelmsson forseti Viðskipta- og raunvísindasviðs
Hólmar Svansson framkvæmdastjóri
Vaka Óttarsdóttir  gæða- og mannauðsstjóri (hefur málfrelsi og tillögurétt)
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármála (hefur málfrelsi og tillögurétt)

Góðvinir

Góðvinir eru samtök nemenda sem brautskráðir eru frá HA, og annarra velunnara skólans.

Gæðaráð

Í gæðaráði sitja gæðastjóri í forsæti, einn fulltrúi frá hverju fræðasviði, tveir fulltrúar háskólaskrifstofu auk tveggja fulltrúa stúdenta sem Stúdentafélag Háskólans á Akureyri tilnefnir.

Jafnréttisráð

Hefur frumkvæði og eftirlit með að áætlun háskólans um jafna stöðu kynjanna sé framfylgt, í samráði við framkvæmdastjórn.

Starfsmaður jafnréttisráðs er Arnar Þór Jóhannesson, sérfræðingur hjá RHA.

Skipunartími: Frá 1. mars 2020 til 30. juní 2022. Fulltrúar stúdenta eru skipaðir til 2. mars 2021.

Aðalfulltrúar  

Sólveig Elín Þórhallsdóttir

lögfræðingur rektorsskrifstofu

formaður, tilnefnd af rektor

Árný Þóra Ármanns

forstöðumaður náms- og starfsráðgjafar

tilnefnd af Háskólaskrifstofu

Finnbogi Rútur Þormóðsson prófessor emeritus tilnefndur af heilbrigðisvísindasviði
Finnur Friðriksson  dósent tilnefndur af hug- og félagsvísindasviði
Stefán Sigurðsson lektor tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði

Erla Salome Ólafsdóttir

 

fulltrúi stúdenta

Nökkvi Alexander Rounak Jónsson

 

fulltrúi stúdenta


Varafulltrúar 
Rúnar Gunnarsson alþjóðafulltrúi, varafulltrúi háskólaskrifstofu/skrifstofu rektors

Nanna Ýr Arnardóttir

lektor, varafulltrúi heilbrigðisvísindasviðs
Júlí Ósk Antonsdóttir  aðjúnkt, varafulltrúi hug- og félagsvísindasviðs
Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir  aðjúnkt, varafulltrúi viðskipta- og raunvísindasviðs

Agnes Ögmundsdóttir

varafulltrúi stúdenta

 Særún Anna Brynjarsdóttir

varafulltrúi stúdenta

Meistaranámsnefnd Háskólaseturs Vestfjarða

Meistaranámsnefnd Háskólaseturs Vestfjarða er skipuð samkvæmt endurnýjuðum samstarfssamningi Háskólaseturs Vestfjarða og Háskólans á Akureyri frá 4. desember 2018.

Meistaranámsnefndin fjallar um málefni samstarfssamningsins, samskipti samningsaðila ásamt því að hafa umsjón með faglegu skipulagi og framkvæmd meistaranáms í haf- og strandsvæðastjórnun, meistaranáms í sjávarbyggðafræði og meistaranáms í sjávartengdri nýsköpun.

Skipunartími: 1. janúar 2022 til 31. desember 2024.

Aðalfulltrúar 
Grétar Þór Eyþórsson, prófessor við viðskiptadeild formaður nefndar (skipaður án tilnefningar)
Steingrímur Jónsson, prófessor við auðlindadeild tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði HA
Brynhildur Bjarnadóttir, dósent við kennaradeild tilnefndur af hug- og félagsvísindasviði
Peter Weiss, forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða tilnefndur af Háskólasetri Vestfjarða
Sophia Roland tilnefnd af meistaranemum við Háskólasetur Vestfjarða

Varafulltrúar 

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir

lektor við félagsvísindadeild
Hafdís Björg Hjálmarsdóttir lektor við viðskipta- og raunvísindasvið
Þorlákur Axel Jónsson aðjúnkt við hug- og félagsvísindasvið
Harpa Grímsdóttir formaður stjórnar Háskólaseturs Vestfjarða
NN nemi við Háskólasetur Vestfjarða

Rannsóknamisserisnefnd

Nefndin er skipuð í samræmi við reglur um rannsóknamisseri kennara við Háskólann á Akureyri nr. 355/2012. Nefndin vinnur úr umsóknum um rannsóknamisseri og skilar tillögum til rektors um hverjir fái úthlutað rannsóknamisseri.

Skipunartími: Til 31. águst 2022.

Aðalfulltrúar  
Bragi Guðmundsson prófessor tilnefndur af rektor, formaður
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármála tilnefnd af rektor
Páll Björnsson prófessor tilnefndur af starfandi prófessorum við HA

Varafulltrúar  
Margrét Hrönn Svavarsdóttir dósent tilnefnd af rektor
Margrét Elísabet Ólafsdóttir lektor tilnefnd af FHA

Samstarfsnefnd

Hlutverk samstarfsnefndar er að annst gerð, endurskoðun og breytingar á stofnanasamningi. Þar skal einnig samið um röðun starfa. Nefndin skal jafnframt fjalla um ágreiningsmál sem upp kunna að koma vegna framkvæmdar stofnanasamning.

Nánar er kveðið á um starfshætti samstarfsnefndar í kjarasamningum.

Skipunartími: Ótímabundinn.

Fulltrúar Háskólans á Akureyri 
Aðalheiður Magnúsdóttir verkefnastjóri launa- og starfsmannamála
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármálasviðs
Lísbet Hannesdóttir verkefnastjóri gæða- og mannauðsmála
Varafulltrúar:  
Helga María Pétursdóttir Verkefnastjóri gagnagreiningar og fjárhags
Guðlaug Þóra Stefánsdóttir Verkefnastjóri mannauðs- og gæðamála
Kristín Sigurðardóttir Verkefnastjóri bókhalds og rannsóknarverkefna
Fulltrúar FHA 
Auðbjörg Björnsdóttir forstöðumaður KHA
Guðmundur Kristján Óskarsson dósent
Hjördís Sigursteinsdóttir dósent og formaður FHA
Fulltrúi FPR 
Grétar Þór Eyþórsson  prófessor 
Fulltrúar SFR Til vara
Kristín Konráðsdóttir bókavörður Ása Guðmundardóttir
Óskar Þór Vilhjálmsson tæknimaður  

Siðanefnd

Siðanefnd er skipuð samkvæmt reglum Háskólans á Akureyri um viðurlög við ritstuldi. Siðanefnd starfar eftir þeim reglum, og eftir siðareglum HA.

Aðilar innan og utan skólans geta beint erindum til nefndarinnar en hún tekur ekki upp mál að eigin frumkvæði.

Ritari siðanefndar er Sólveig Elín Þórhallsdóttir, lögfræðingur rektorsskrifstofu.

Erindum skal beina að formanni siðanefndar hverju sinni.

Í erindi skulu koma fram:

  • Málavextir erindis
  • Hvaða greinar siðareglna er óskað eftir að tekin sé afstaða til
  • Fylgiskjöl sem styðja við málavexti

Allir tilgreindir aðilar í erindi sem berst siðanefnd munu fá tækifæri til að skýra sína hlið mála innan 14 daga frá dagsetningu óskar siðanefndar um slíkt

Siðanefnd sker úr því hvort þær siðareglur sem tilgreindar eru hafi verið brotnar á grundvelli erindis og mögulegra andsvara við því.

Öllum aðilum máls er sendur úrskurður siðanefndar.

Skipunartími: 1. nóvember 2021 til 31. október 2024.

Aðalfulltrúar 
Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir lektor við Lagadeild, tilnefnd af rektor. Formaður siðanefndar
Giorgio Baruchello prófessor við Félagsvísindadeild, tilnefndur af FPR
Nanna Ýr Arnardóttir lektor við Hjúkrunarfræðideild, tilnefnd af FHA

Stjórn Félagsstofnunar stúdenta

Félagsstofnun stúdenta á Akureyri FÉSTA er sjálfseignarstofnun. Skráðir stúdentar og Akureyrarbær eiga aðild að FÉSTA og skipa fulltrúa í stjórn. FÉSTA á og rekur stúdentagarða og annast ýmsa aðra þjónustu við námsmenn.

Skipunartími: Óreglulegur. Skipunartími fulltrúa stúdenta er skólaárið.

Stjórn FÉSTA  
Halla Margrét Tryggvadóttir formaður stjórnar skipuð af Akureyrarbæ
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármálasviðs skipaður af háskólaráði
Hólmar Svansson framkvæmdastjóri skipaður af háskólaráði
Steinunn Alda Gunnarsdóttir stúdent skipuð af SHA
Fríða Freydís Þrastardóttir stúdent skipuð af SHA
Varafulltrúar  
Sigrún Lóa Kristjánsdóttir verkefnastjóri skipuð af háskólaráði
Dagný Ásgeirsdóttir stúdent skipaður af SHA

Stjórn Verkefnasjóðs um styrk Akureyrarbæjar

Úthlutun úr verkefnasjóðnum er í höndum stjórnarinnar.

Sjóðstjórn skilar skýrslu til bæjarráðs Akureyrarbæjar í janúar hvert ár um þá styrki sem veittir hafa verið úr sjóðnum.

Skipunartími: Til 1. maí 2021.

Fulltrúar í stjórn  
Katrín Árnadóttir forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs HA formaður stjórnar
Embla Eir Oddsdóttir forstöðumaður Norðurslóðanets Íslands  
Jón Haukur Ingimundarson dósent og sviðstjóri Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar  

Stjórn Végeirsstaðasjóðs

Samkvæmt skipulagsskrá Végeirsstaðasjóðs sem staðfest var af háskólaráði 10. mars 1998 er tilgangur sjóðsins að styrkja starfsemi Háskólans á Akureyri að Végeirsstöðum.

Stjórnin fjallar um málefni tengd landareign, húsum og lausafé á Végeirsstöðum í eigu Háskólans á Akureyri, eftir því sem rektor ákveður.

Skipunartími: Til 30. júní 2021.

Fulltrúar í stjórn 
Eyjólfur Guðmundsson rektor, formaður
Brynhildur Bjarnadóttir lektor við hug- og félagsvísindasvið
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármálasviðs
Pétur Halldórsson kynningarstjóri Skógræktarinnar
Sigfríður Inga Karlsdóttir dósent við heilbrigðisvísindasvið

Stjórn Vísindasjóðs HA

Vísindasjóður Háskólans á Akureyri hefur það hlutverk að efla rannsóknir og vísindastörf á vegum háskólans. Fé sjóðsins kemur af fjárveitingum á fjárlögum samkvæmt ákvörðun háskólaráðs.

Stjórnin hefur umsjón með fjárreiðum sjóðsins í umboði háskólaráðs og úthlutar úr sjóðnum.

Stjórnin auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum og ákveður umsóknarfrest hafi hann ekki verið ákveðinn í viðeigandi úthlutunarreglum

Vísindasjóður Háskólans á Akureyri skiptist í fjóra undirsjóði: Rannsóknasjóð, Ferðasjóð, Starfsskyldusjóð og Útgáfusjóð.

Í stjórn Vísindasjóðs sitja sex manns, skipaðir af háskólaráði til allt að þriggja ára í senn.

Skipunartími: 1. nóvember til 31. október 2022.

Aðalfulltrúar  
Brynhildur Bjarnadóttir  dósent tilnefnd af hug- og félagsvísindasviði
Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir forstöðumaður RHA fulltrúi starfsfólks í stjórnsýslu
Jón Torfi Jónasson formaður stjórnar tilnefndur af rektor
Margrét Hrönn Svavarsdóttir  dósent tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði 
Oddur Vilhelmsson prófessor tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði 
Rannveig Oddsdóttir  lektor tilnefnd af rektor

Varafulltrúar  
Joan Nymand Larse prófessor tilnefnd af hug- og félagsvísindasviði
Eva Charlotte Halapi sérfræðingur hjá RHA fulltrúi starfsfólks í stjórnsýslu
Birna María Svanbjörnsdóttir lektor tilnefnd af rektor
Sigrún Kristín Jónasdóttir  aðjúnkt tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði 
Hjördís Sigursteinsdóttir dósent tilnefndur af viðskipta- og raunvísindasviði 

Umhverfisráð

Umhverfisráð starfar í samræmi við umhverfisstefnu HA.

Skipunartími: Til 31. júlí 2022, en fulltrúar stúdenta eru skipaðir til eins árs í senn.

Aðalfulltrúar 
Yvonne Höller  prófessor, formaður
Gunnar Rúnar Gunnarsson forstöðumaður fasteigna og rekstrar
Giorgio Baruchello prófessor
Natalia Ramirez Carrera fulltrúi stúdenta
Margrét Sól Jónasdóttir fulltrúi stúdenta
Fríða Freydís Þrastardóttir fulltrúi stúdenta
Varafulltrúar 
Sean Michael Scully aðjúnkt
Sif Jónsdóttir verkefnastjóri doktorsnáms og stjórnsýslu rannsókna
Bjartur Ari Hansson fulltrúi stúdenta
Agnes Ögmundsdóttir fulltrúi stúdenta

Vefstjórn

Vefstjórn er falið að marka heildarstefnu um vef háskólans, að tryggja gæði hans í samræmi við gæðastefnu, og að annast daglega umsjón með vefnum. Vefstjórn er auk þess falið að vinna að þróun innri vefs háskólans.

Skipunartími: Til 30. júní 2024.

Fulltrúar vefstjórnar  
Áslaug Lind Guðmundsdóttir fulltrúi starfsfólks í stjórnsýslu fræðasviða varafulltrúi: Hildur Sólveig Elvarsdóttir
Bára Sif Sigurjónsdóttir fulltrúi Ugluteymis varafulltrúi: Hanna Björg Guðmundsdóttir
Gunnar Ingi Ómarsson fulltrúi KHA varafulltrúi: Valgeir Árnason
Katrín Árnadóttir forstöðumaður markaðs- og kynningarmála  
Kristjana Hákonardóttir (fæðingarorlof) vefstjóri og formaður vefstjórnar  
Pálmey Kamilla Pálmadóttir vefstjóri og formaður vefstjórnar  
Trung Quang Ðinh fulltrúi akademísks starfsfólks varafulltrúi: Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir

Viðbragðsteymi

Viðbragðsteymi er liður í öryggisneti háskólans. Viðbragðsteymið ásamt öðrum sem koma að því að tryggja öryggi skólans.

Fulltrúar viðbragðsteymis 
Elín Díanna Gunnarsdóttir dósent
Sigrún Sveinbjörnsdóttir prófessor
Harpa Halldórsdóttir forstöðumaður fjármála, formaður

Vísindaráð

Reglur um vísindaráð nr. 1208/2007.

Starfshættir og viðfangsefni vísindaráðs:

  1. Vísindaráð er rektor, háskólaráði, háskólafundi og yfirstjórn til ráðgjafar um málefni vísinda við Háskólann á Akureyri.
  2. Vísindaráð beitir sér fyrir mótun og endurskoðun stefnu um vísindi við Háskólann á Akureyri.
  3. Vísindaráð starfar með gæðaráði að því að móta viðmið og kvarða sem notaðir eru til að meta vísindalega starfsemi við Háskólann á Akureyri.
  4. Vísindaráð hefur forgöngu um að skapa bætt umhverfi til rannsókna fyrir kennara háskólans.
  5. Starfsmaður Rannsókna- og þróunarmiðstöðvar HA situr fundi vísindaráðs, er ritari ráðsins og annast dagleg störf fyrir það.
  6. Háskólaráð setur vísindaráði erindisbréf.

Skipunartími: 30. september 2021 til 31. júlí 2024. Fulltrúi stúdenta er skipaður til eins árs í senn.

Aðalfulltrúar  
Árún Sigurðardóttir prófessor tilnefnd af Heilbrigðisvísindasviði
Heiðdís Fríða Agnarsdóttir stúdent tilnefnd af SHA
Hilmar Janusson framkvæmdastjóri GENÍS tilnefndur af rektor
Sigríður Halldórsdóttir prófessor, formaður tilnefnd af rektor
Hjördís Sigursteinsdóttir dósent tilnefnd af viðskipta- og raunvísindasviði
Peter Shepherdsen lektor tilnefndur af hug- og félagsvísindasviði
Varafulltrúar  
Alexander Smárason prófessor tilnefndur af heilbrigðisvísindasviði
Sigurjón Þórsson stúdent tilnefnd af SHA
Berglind Hólm Ragnarsdóttir lektor tilnefnd af hug- og félagsvísindasviði
Bjarni Gautason útibússtjóri ÍSOR tilnefndur af rektor
Kristinn Pétur Magnússon prófessor tilnefndur af rektor 
Than Viet Nguyen  lektor tilnefnd af viðskipta- og raunvísindasviði

Öryggisnefnd

Nefndin er skipuð á grundvelli laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980.

Skipunartími: Til 31. júlí 2022.

Aðalfulltrúar  
Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir, formaður tilnefnd af rektor  
Gunnar Rúnar Gunnarsson tilnefndur af rektor  
Óskar Þór Vilhjálmsson tilnefndur af Sameyki  
Giorgio Baruchello tilnefndur af félagi prófessora við ríkisháskóla  

Trausti Ragnar Tryggvason, umsjónarmaður starfar með nefndinni.

Varafulltrúar 
Nanna Ýr Arnardóttir tilnefnd af FHA
Sólveig Elín Þórhallsdóttir tilnefnd af rektor