Nám við framhaldsnámsdeild

Markmiðið deildarinnar er að mennta fólk til rannsóknarstarfa, nýsköpunar og þróunar á heilbrigðissviði.

Meistaraverkefni

Þegar meistaranemar hafa lokið báðum aðferðafræðinámskeiðunum geta þeir sótt um til umsjónarmanns meistaraverkefna að hefja vinnu við meistaraverkefnið.

Meistaraverkefni vegur að jafnaði 40 eða 60 einingar og byggist á rannsókn. Efni rannsóknarinnar velur meistaraneminn í samráði við leiðbeinanda sinn. Meistaraneminn lýkur verkefninu með því að skrifa meistararitgerð og tímaritsgrein fyrir ritrýnt tímarit á fræðasviðinu eða með því skila inn fullbúnu handriti að tímaritsgrein. Hann gerir jafnframt grein fyrir niðurstöðum sínum í opnum fyrirlestri við Háskólann á Akureyri. Meistaranemar eru jafnframt hvattir til að gera veggspjald þar sem meistararannsóknin er kynnt.

Einingafjöldi og tímalengd náms

Nám til meistaraprófs í heilbrigðisvísindum er 120 einingar og nám til diplómagráðu er 40-60 einingar. Fullt nám á einu skólaári er 60 einingar. Hámarksnámstími til meistaraprófs er 5 ár, en til 40 eininga diplómagráðu 2 ár og 60 eininga diplómagráðu 3 ár.

Handbók framhaldsnámsdeildar

Í handbókinni má finna ítarlegar upplýsingar um námið og meistararitgerðina.

Námslínur

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar. Vinsamlegast skoðið skipulag náms í námskrá í Uglu, kennsluvef háskólans.