Rafræn vöktun við Háskólann á Akureyri

Rafræn vöktun við Háskólann á Akureyri fer fram á grundvelli lögmætra hagsmuna Háskólans á Akureyri í tenglum við eigna- og öryggisvörslu, sbr. 6. tölul. 9. gr. laga nr. 90/2018 og f-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679. Ábyrgðaraðili vöktunarinnar er Háskólinn á Akureyri. Vinnsla persónuupplýsinga snýr að myndefni sem verður til við vöktunina þar sem sjá má einstaklinga sem farið hafa um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra.

Ef upp koma atvik sem krefjast þess að myndefni sé skoðað er það gert af ábyrgðarmanni vinnslunnar og Nortek, sem hefur umsjón með framkvæmd vöktunar. Efni með upplýsingum um slys eða refsiverðan verknað getur jafnframt verið afhent lögreglu. Einnig getur efni verið afhent tryggingarfélagi sé það nauðsynlegt vegna tryggingamáls. Sjá að öðru leyti 5. og 10. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Myndefni er varðveitt í 30 daga og er síðan eytt. Þó geta upptökur verið varðveittar lengur sé það nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum af efninu eytt. Sjá að öðru leyti 2. tölul. 2. mgr. 5. gr. og 11. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Þú átt rétt á því að skoða myndefni þar sem þú sést. Einnig áttu rétt á að fá afrit af slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti fer um réttindi þín samkvæmt III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði í III. kafla reglugerðar (ESB) 2016/679. Þú átt rétt á því að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þú telur að vinnsla þinna persónuupplýsinga gangi gegn persónuverndarlögum.

Ábyrgðaraðili vinnslunnar er Gunnar Rúnar Gunnarsson, forstöðumaður fasteigna hjá Háskólanum á Akureyri. Síminn hjá honum er 460-8023 og netfang gunnar@unak.is.

Sameiginlegur persónuverndarfulltrúi opinberu háskólanna er Magnús Jökull Sigurjónsson, lögfræðingur. Hægt er að hafa samband við persónuverndarfulltrúann með tölvupósti á mjs@hi.is.

Einnig er hægt að hafa samband með tölvupósti á personuvernd@unak.is.