Meginmarkmið námsins er að skoða hlutverk heilsugæslunnar út frá samfélagslegri ábyrgð. Í þeim tilgangi að efla færni þína í að vinna að þróun heilsugæslunnar.

Sérstök áhersla er lögð á lausnamiðaða nálgun. Einnig að styrkja þig sem sjálfstæðan meðferðaraðila og undirbúa fyrir þverfaglega teymisvinnu ásamt því að þekkja skipulag almannavarna vegna náttúruhamfara og útbreiðslu smitsjúkdóma.

Námið veitir prófgráðuna meistarapróf í heilbrigðisvísindum með áherslu á klíníska heilsugæslu.

Er námið fyrir þig?

  • Viltu dýpka skilning þinn á heilsugæslunni út frá samfélagslegri ábyrgð?
  • Viltu auka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?

Áherslur námsins

Sigríður Sía Jónsdóttir, umsjónarkennari námskeiðis aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman námskeið.

Skyldunámskeið námslínunnar eru tíu, samtals 70 ECTS einingar. Meistararitgerðin er 30 ECTS einingar og þú hefur val um námskeið upp að 20 ECTS einingum. Þú getur skoðað skipulag námsins neðar á síðunni og á Uglu, kennsluvef háskólans.

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Meistaranemendur eru hvattir til að mæta í allar lotur í námskeiðum. Til að standast lágmarkskröfur námskeiðs við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs HA þarf nemandi að mæta í að minnsta kosti tvær* af þremur lotum í hverju námskeiði sem hann er skráður í.

Umsjónarkennara námskeiðs er frjálst að setja kröfu um mætingu í einhverja ákveðna lotu eða allar þrjár loturnar í námskeiði. Þessar kröfur geta verið mismunandi á milli námskeiða. Mæting miðar við að mæta á staðinn eða með samþykki umsjónarkennara viðkomandi námskeiðs að mæta í gegnum Fjærveru eða Zoom. Ath. nemandi þarf að fá þjálfun hjá Kennslumiðstöð HA til að geta nýtt sér Fjærveru sem mætingu í námskeið.

*Ef nemandi getur af heilsufarsástæðum ekki mætt í lotu verður viðkomandi að hafa samband fyrirfram við umsjónarkennara námskeiðs og skila vottorði til skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs, fari umsjónarkennari fram á það. Umsjónarkennari ákvarðar hvaða viðbótarverkefni nemandi þarf að gera í stað mætingarinnar til að standast lágmarkskröfur námskeiðs.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur með meistaranám í heilbrigðisvísindum fara í stjórnunarstörf innan heilbrigðiskerfisins, starfa sjálfstætt eða eru í stöðum sérfræðinga.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Námslínan er opin hjúkrunarfræðingum sé eftirfarandi forsendum fullnægt:

  1. Hjúkrunarfræðingurinn hefur verið ráðinn í a.m.k. 80% klíníska sérnámsstöðu í hjúkrun á heilsugæslustöð í eitt ár, frá 1. ágúst til 31. júlí.
  2. Við ráðningu í klíníska sérnámsstöðu er gerð krafa um að hjúkrunarfræðingurinn sé starfandi á heilsugæslustöð og hafi tveggja ára starfsreynslu af hjúkrunarstörfum í heilsugæslu.
  3. Á heilsugæslustöðinni starfar hjúkrunarfræðingur með meistarapróf og að minnsta kosti 5 ára starfsreynslu innan heilsugæsluhjúkrunar og hefur verið samþykktur af HA í stöðu lærimeistara.
  4. Sérnámshjúkrunarfræðingurinn starfar undir handleiðslu lærimeistarans samkvæmt nákvæmu skipulagi klínísku námsskeiðanna.

Umsækjendur um meistaranám þurfa að hafa lokið BS námi á sviði heilbrigðisvísinda eða skyldra greina með einkunnina 7,00 eða hærra frá viðurkenndum háskóla. Mikilvægt er að öll umbeðin gögn svo sem kynningarbréf og staðfesting frá vinnuveitanda um launaða námsstöðu fylgi með umsókn.