Námið veitir dýpri þekkingu á sálrænum áföllum og ofbeldi. Námið nýtist mörgum stéttum, meðal annars fólki úr stjórnsýslu, lagaumhverfi, skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu.

Áhersla er á að þú öðlist þekkingu til að takast á við áskoranir sem bíða þín í þjónustu við fólk sem glímir við afleiðingar áfalla og ofbeldis.

Námið veitir prófgráðuna meistarapróf í heilbrigðisvísindum.

Er námið fyrir þig?

  • Viltu dýpka skinging þinn á sálrænum áföllum og ofbeldi?
  • Vinnur þú með fólki sem glímir við afleiðingar sálrænna áfalla og ofbeldis?
  • Viltuauka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?
  • Vinnur þú í stjórnsýslu eða í skólakerfinu?

Áherslur námsins

Umsjónarkennari námslínunnar er Sigrún Sigurðardóttir. Hún aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman þau námskeið sem undirbúa rannsóknarverkefnið.

Skyldunámskeið námslínunnar eru fjögur, samtals 40 ECTS einingar. Meistararitgerðin er 60 ECTS einingar og þú hefur val um námskeið upp að 20 ECTS einingar. 

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Kennsla fer fram í þremur námslotum á misseri og er skyldumæting í að minnsta kosti eina lotu. Jafnframt eru margvíslegir möguleikar notaðir við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Athugið að kjarnanámskeiðið „Sálræn áföll og ofbeldi“ er einungis kennt annað hvert ár.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur hafa nýtt menntunina í störfum innan heilbrigðiskerfisins, í skólakerfinu, í starfsendurhæfingu og löggæslu.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistara- og diplómanám þurfa að hafa lokið BS námi á sviði heilbrigðisvísinda eða skyldra greina með fyrstu einkunn (7,25 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla.

Umsagnir

Námið var að mínu mati bæði vel upp sett og skemmtilegt. Fyrirlestrarnir, verkefnavinnan og allar umræðurnar nýttust mér vel bæði persónulega og faglega og voru kærkomin viðbót við grunnmenntunina og starfsreynsluna. Háskólaumhverfið var virkilega uppbyggjandi, fullt af skemmtilegum nemendum og vingjarnlegu starfsfólki. Ég eignaðist marga nýja vini og kunningja. Meistaranámið og rannsóknavinnan sem fylgdi í kjölfarið opnaði mér leið inn í draumastarfið.

Hulda Sædís Bryngeirsdóttir
Hjúkrunarfræðingur MSc og ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands

Mér fannst framhaldsnámið bæði krefjandi og skemmtilegt. Sérfræðingar frá ólíkum sviðum tóku að sér kennslustundir. Það gerði námið enn áhugaverðara og maður fékk innsýn í ólík störf innan heilbrigðiskerfisins.

Hrafnhildur Gunnþórsdóttir
Starfsmaður í þjónustukjarna fyrir geðfatlaða og stundakennari