Námið veitir dýpri þekkingu á sálrænum áföllum og ofbeldi. Námið nýtist mörgum stéttum, meðal annars fólki úr stjórnsýslu, lagaumhverfi, skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu.

Áhersla er á að þú öðlist þekkingu til að takast á við áskoranir sem bíða þín í þjónustu við fólk sem glímir við afleiðingar áfalla og ofbeldis.

Námið veitir prófgráðuna meistarapróf í heilbrigðisvísindum.

Er námið fyrir þig?

  • Viltu dýpka skilning þinn á sálrænum áföllum og ofbeldi?
  • Vinnur þú með fólki sem glímir við afleiðingar sálrænna áfalla og ofbeldis?
  • Viltu auka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?
  • Vinnur þú í stjórnsýslu eða í skólakerfinu?

Áherslur námsins

Umsjónarkennari námslínunnar er Sigrún Sigurðardóttir. Hún aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman þau námskeið sem undirbúa rannsóknarverkefnið.

Skyldunámskeið námslínunnar eru fjögur, samtals 40 ECTS einingar. Meistararitgerðin er 60 ECTS einingar og þú hefur val um námskeið upp að 20 ECTS einingum. 

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Diplóma- og meistaranemendur eru hvattir til að mæta í allar lotur í námskeiðum. Til að standast lágmarkskröfur námskeiðs við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs HA þarf nemandi að mæta í að minnsta kosti tvær* af þremur lotum í hverju námskeiði sem hann er skráður í.

Umsjónarkennara námskeiðs er frjálst að setja kröfu um mætingu í einhverja ákveðna lotu eða allar þrjár loturnar í námskeiði. Þessar kröfur geta verið mismunandi á milli námskeiða. Mæting miðar við að mæta á staðinn eða með samþykki umsjónarkennara viðkomandi námskeiðs að mæta í gegnum Fjærveru eða Zoom. Ath. nemandi þarf að fá þjálfun hjá Kennslumiðstöð HA til að geta nýtt sér Fjærveru sem mætingu í námskeið.

*Ef nemandi getur af heilsufarsástæðum ekki mætt í lotu verður viðkomandi að hafa samband fyrirfram við umsjónarkennara námskeiðs og skila vottorði til skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs, fari umsjónarkennari fram á það. Umsjónarkennari ákvarðar hvaða viðbótarverkefni nemandi þarf að gera í stað mætingarinnar til að standast lágmarkskröfur námskeiðs.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Athugið að kjarnanámskeiðið „Sálræn áföll og ofbeldi“ er einungis kennt annað hvert ár.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur hafa nýtt menntunina í störfum innan heilbrigðiskerfisins, í skólakerfinu, í starfsendurhæfingu og löggæslu.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistara- og diplómanám þurfa að hafa lokið BS námi á sviði heilbrigðisvísinda eða skyldra greina með fyrstu einkunn (7,25 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla. Ef til aðgangstakmarkana kemur við innritun ganga þeir umsækjendur fyrir sem hafa 2 ára starfsreynslu úr heilbrigðis- eða velferðargeiranum. Mikilvægt er að öll umbeðin gögn svo sem staðfest afrit af prófskírteinum , ferilskrá, námsáætlun, kynningarbréf og starfsvottorð ef við á fylgi með umsókn.

Umsagnir

Námið var að mínu mati bæði vel upp sett og skemmtilegt. Fyrirlestrarnir, verkefnavinnan og allar umræðurnar nýttust mér vel bæði persónulega og faglega og voru kærkomin viðbót við grunnmenntunina og starfsreynsluna. Háskólaumhverfið var virkilega uppbyggjandi, fullt af skemmtilegum nemendum og vingjarnlegu starfsfólki. Ég eignaðist marga nýja vini og kunningja. Meistaranámið og rannsóknavinnan sem fylgdi í kjölfarið opnaði mér leið inn í draumastarfið.

Hulda Sædís Bryngeirsdóttir
Hjúkrunarfræðingur MSc og ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands

Mér fannst framhaldsnámið bæði krefjandi og skemmtilegt. Sérfræðingar frá ólíkum sviðum tóku að sér kennslustundir. Það gerði námið enn áhugaverðara og maður fékk innsýn í ólík störf innan heilbrigðiskerfisins.

Hrafnhildur Gunnþórsdóttir
Starfsmaður í þjónustukjarna fyrir geðfatlaða og stundakennari