Námið veitir dýpri þekkingu á sálrænum áföllum og ofbeldi. Námið nýtist mörgum stéttum, meðal annars fólki úr stjórnsýslu, lagaumhverfi, skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu.

Áhersla er á að þú öðlist þekkingu til að takast á við áskoranir sem bíða þín í þjónustu við fólk sem glímir við afleiðingar áfalla og ofbeldis.

Námið veitir prófgráðuna meistarapróf í heilbrigðisvísindum.

Er námið fyrir þig?

  • Viltu dýpka skilning þinn á sálrænum áföllum og ofbeldi?
  • Vinnur þú með fólki sem glímir við afleiðingar sálrænna áfalla og ofbeldis?
  • Viltu auka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?
  • Vinnur þú í stjórnsýslu eða í skólakerfinu?

Áherslur námsins

Sigrún Sigurðardóttir, umsjónarkennari námskeiðis aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman námskeið.

Skyldunámskeið námslínunnar eru fjögur, samtals 40 ECTS einingar. Meistararitgerðin er 60 ECTS einingar og þú hefur val um námskeið upp að 20 ECTS einingum. 

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar.

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Diplóma- og meistaranemendur eru hvattir til að mæta í allar lotur í námskeiðum. Til að standast lágmarkskröfur námskeiðs við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs HA þarf nemandi að mæta í að minnsta kosti tvær* af þremur lotum í hverju námskeiði sem hann er skráður í.

Umsjónarkennara námskeiðs er frjálst að setja kröfu um mætingu í einhverja ákveðna lotu eða allar þrjár loturnar í námskeiði. Þessar kröfur geta verið mismunandi á milli námskeiða. Mæting miðar við að mæta á staðinn eða með samþykki umsjónarkennara viðkomandi námskeiðs að mæta í gegnum Fjærveru eða Zoom. Ath. nemandi þarf að fá þjálfun hjá Kennslumiðstöð HA til að geta nýtt sér Fjærveru sem mætingu í námskeið.

*Ef nemandi getur af heilsufarsástæðum ekki mætt í lotu verður viðkomandi að hafa samband fyrirfram við umsjónarkennara námskeiðs og skila vottorði til skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs, fari umsjónarkennari fram á það. Umsjónarkennari ákvarðar hvaða viðbótarverkefni nemandi þarf að gera í stað mætingarinnar til að standast lágmarkskröfur námskeiðs.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Athugið að kjarnanámskeiðið „Sálræn áföll og ofbeldi“ er einungis kennt annað hvert ár.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur hafa nýtt menntunina í störfum innan heilbrigðiskerfisins, í skólakerfinu, í starfsendurhæfingu og löggæslu.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistara- og diplómanám þurfa að hafa lokið bakkalárgráðu á sviði heilbrigðisvísinda eða skyldra greina með fyrstu einkunn (7,25 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla. Ef til aðgangstakmarkana kemur við innritun ganga þeir umsækjendur fyrir sem hafa 2 ára starfsreynslu úr heilbrigðis- eða velferðargeiranum. Mikilvægt er að öll umbeðin gögn svo sem staðfest afrit af prófskírteinum, ferilskrá, kynningarbréf og starfsvottorð ef við á fylgi með umsókn.

Umsagnir

Framhaldsnámið var að mínu mati bæði vel skipulagt og áhugavert. Fyrirlestrarnir, verkefnavinnan og síðast en ekki síst umræðurnar nýttust mér vel bæði persónulega og faglega. Námið reyndist vera kærkomin viðbót grunnmenntun mína og starfsreynslu. Háskólaumhverfið er uppbyggjandi og starfsfólk háskólans er vingjarnlegt og hjálpsamt. Í náminu var fjölbreyttur hópur nemenda og þar mynduðust skemmtilegar umræður og góð vinátta. Námið og rannsóknavinnan sem fylgdi í kjölfarið fól í sér ýmsa möguleika og varð upphafið að ýmsum jákvæðum breytingum í mínu lífi.

Hulda Sædís Bryngeirsdóttir
PhD í heilbrigðisvísindum og aðjúnkt við HA

Ég hef afar góða reynslu af meistaranáminu í heilbrigðisvísindum við HA. Ég var á námslínunni Sálræn áföll og ofbeldi og get heilshugar mælt með henni fyrir þá sem vilja auka þekkingu sína á áföllum og áhrifum þeirra á heilsu og líðan fólks. Námið var áhugavert, krefjandi og skemmtilegt. Þverfaglega nálgunin á viðfangsefnin fannst mér sérstaklega heillandi og lærdómsrík. Þar að auki lærði ég rannsóknaraðferðir og vinnubrögð sem nýttust mér vel í áframhaldandi námi og rannsóknum á sviði heilbrigðisvísinda.

Karen Birna Þorvaldsdóttir
Doktor í heilbrigðisvísindum

Ég er sálfræðingur á Kleppi og tók mesitaranám í heilbrigðisvísindum áður en ég tók sálfræðina. Námið er fjölbreytt og skemmtilegt og ekki sakar að hafa möguleikann á að taka það í fjarnámi svo maður getur unnið með. Mæli 100% með HA!

Margrét Tórshamar Georgsdóttir
Sálfræðingur á Kleppi