Geðheilbrigði er órjúfanlegur þáttur af almennri vellíðan og heilbrigði einstaklinga. Námið höfðar til þeirra sem starfa og vilja hafa áhrif á þróun þjónustu innan heilbrigðis-, sálfræði-, mennta-, og félagsgeirans. Lögð er sérstök áhersla á heildræna sýn á geðheilbrigði.

Námið veitir prófgráðuna meistarapróf í heilbrigðisvísindum með áherslu á geðheilbrigðisfræði.

Er námið fyrir þig?

  • Viltu dýpka skilning þinn á geðheilbrigðismálum, þjónustu og rannsóknum?
  • Viltu auka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?

Áherslur námsins

Umsjónarkennari námslínunnar er Gísli Kort Kristófersson. Hann aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman þau námskeið sem undirbúa rannsóknarverkefnið.

Skyldunámskeið námslínunnar eru fimm, samtals 40 ECTS einingar. Meistararitgerðin er 60 ECTS einingar og þú hefur val um námskeið upp að 20 ECTS einingar. 

Ákveðin fjöldi námsplássa í vinnusmiðjur geðheilbrigðisnámskeiðsins er frátekinn fyrir nemendur á geðheilbrigðisfræðilínu.

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Kennsla fer fram í þremur námslotum á misseri og er skyldumæting í að minnsta kosti eina lotu. Jafnframt eru margvíslegir möguleikar notaðir við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur með meistaranám í heilbrigðisvísindum fara í stjórnunarstörf innan heilbrigðiskerfisins, starfa sjálfstætt eða eru í stöðum sérfræðinga.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistara- og diplómanám þurfa að hafa lokið BS námi á sviði heilbrigðisvísinda eða skyldra greina með fyrstu einkunn (7,25 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla.

Umsagnir

Í framhaldsnáminu fékk ég einstakt tækifæri til að vinna með þverfaglegum hætti undir leiðsögn framúrskarandi kennara að verkefnum á sviði geðheilsu og vellíðunar innan heilbrigðis- og menntavísinda.

Gunnar Árnason
ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands

Mér fannst framhaldsnámið bæði krefjandi og skemmtilegt. Sérfræðingar frá ólíkum sviðum tóku að sér kennslustundir. Það gerði námið enn áhugaverðara og maður fékk innsýn í ólík störf innan heilbrigðiskerfisins.

Hrafnhildur Gunnþórsdóttir
Starfsmaður í þjónustukjarna fyrir geðfatlaða og stundakennari