Góðvinir Háskólans á Akureyri

Góðvinir Háskólans á Akureyri

Góðvinir eru samtök nemenda sem brautskráðir eru frá HA og annarra velunnara háskólans.

  • Góðvinir efna til endurfunda, fagna útskrift og safna fjármunum í stofnfjársjóð
  • Þeir heiðra afburðanemendur við brautskráningu
  • Góðvinir bera hag Háskólans á Akureyri fyrir brjósti

Allar upplýsingar um starfsemi Góðvina veitir Katrín Árnadóttir, forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs og starfsmaður Góðvina.

Skráning í einstaklingsaðild  Skráning í fyrirtækjaaðild

Markmið Góðvina

Markmið félagasamtakanna eru að:

  • auka tengsl háskólans við fyrrum nemendur sína
  • styðja við uppbyggingu háskólans eftir fremsta megni, fjárhagslega og á annan hátt
  • félagsmenn hafi greiðan aðgang að starfsemi og þjónustu háskólans
  • tekjum samtakanna verði ráðstafað til uppbyggingar lærdóms og rannsókna við Háskólann á Akureyri

Félagsgjald Góðvina

Árgjaldið er 2.500 krónur. Greiðsluseðill er sendur í heimabanka á hverju haustmisseri.

Skráning í einstaklingsaðild

Reikningur fyrir styrk að upphæð 25.000 krónur er sendur á haustin.

Skráning í fyrirtækjaaðild

Stjórn Góðvina

Einar Brynjólfsson formaður
Elva Gunnlaugsdóttir
Berglind Ósk Guðmundsdóttir
Kristín Sigurðardóttir, gjaldkeri
Sólveig María Árnadóttir, fulltrúi SHA
Katrín Árnadóttir, markaðs- og kynningarstjóri HA og starfsmaður Góðvina

Varastjórn

Eyrún Elva Marinósdóttir
Kristjana Hákonardóttir
Andrés Tryggvi Jakobsson, varafulltrúi SHA
Þorsteinn Gunnarsson
Árni V. Friðriksson

Alumni deild - fyrrverandi nemendur

Kristín Baldvinsdóttir
Leifur Guðni Grétarsson
Hólmfríður Lilja Birgisdóttir

Samþykktir Góðvina

Samþykktir til prentunar á pdf formi.

Góðvinir Háskólans á Akureyri – Samþykktir

1. grein.
Samtökin heita Góðvinir Háskólans á Akureyri

2. grein.
Markmið Góðvina Háskólans á Akureyri er annars vegar að auka tengsl skólans við fyrrum nemendur sína og aðra þá sem bera hag skólans fyrir brjósti, hins vegar að styrkja og efla Háskólann á Akureyri eftir fremsta megni, fjárhagslega og á annan hátt. Skal þess gætt að félagsmenn hafi greiðan aðgang að starfsemi og þjónustu skólans og að tekjum samtakanna sé ráðstafað til uppbyggingar lærdóms og rannsókna við Háskólann á Akureyri.

3. grein.
Félagar í Góðvinum Háskólans á Akureyri teljast þeir sem greiða árgjöld samtakanna; einstaklingar og fyrirtæki. Námsmenn Háskólans á Akureyri eru undanþegnir félagsgjaldi. Greiðsla félagsgjalds þeirra hefst þegar tvö almanaksár eru liðin frá námslokum.

4. grein.
Aðalfundur Góðvina skal haldinn eigi síðar en 1. desember ár hvert. Á dagskrá aðalfundar skal vera:
a) skýrsla stjórnar
b) reikningar samtakanna
c) kosning stjórnar, sbr. 5. gr.
d) kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
e) kosning fulltrúaráðs, sbr. 8. gr.
f) lagabreytingar
g) ákvörðun árgjalds
h) önnur mál

5. grein
Stjórn Góðvina skal skipuð fimm mönnum og fimm til vara. Þrír stjórnarmenn skulu kjörnir á aðalfundi og þar af skal einn vera formaður sem kosinn skal sérstaklega til eins árs í senn og að auki skulu kosnir þrír varamenn. Háskólaráð kýs einn fulltrúa í stjórn og einn til vara og Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri (FSHA) kýs einn í stjórn og einn til vara. Kjör fulltrúa Háskólaráðs og Félags stúdenta við Háskólann á Akureyri skal hafa farið fram fyrir aðalfund. Kjörtímabil annarra stjórnarmanna en formanns er tvö ár. Varamenn skulu kjörnir til eins árs. Stjórnin skiptir með sér verkum þannig að einn er varaformaður, einn er ritari, einn gjaldkeri og einn meðstjórnandi. Stjórnin getur ráðið sér framkvæmdastjóra.

6. grein.
Ef kjör fulltrúa Háskólaráðs og/eða fulltrúa Félags stúdenta í stjórn samtakanna liggur ekki fyrir á aðalfundi skal aðalfundur kjósa þá fulltrúa.

7. grein.
Í verkahring stjórnar er m.a. að:
a) Gera árlega áætlun um hvaða þætti í starfsemi Háskólans á Akureyri Góðvinir styðji, að fengnum tillögum fulltrúaráðs.
b) Halda aðalfund.
c) Varðveita félagaskrá samtakanna og skrá yfir alla útskrifaða kandídata frá Háskólanum á Akureyri.
d) Senda fréttabréf Góðvina til félagsmanna og allra útskrifaðra kandídata.
e) Innheimta og ráðstafa árgjöldum og öðrum fjárframlögum.
f) Gera félagsmönnum kleift að fylgjast með og eiga hlutdeild í fjölþættri starfsemi háskólasamfélagsins t.d. með því að gangast fyrir fræðslufundum og kynningum.
g) Annað sem fellur að markmiðum félagsins.

8. grein.
Í samtökunum skal vera fulltrúaráð skipað stjórn og varastjórn og tíu fulltrúum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Fulltrúaráðið skal vera stjórn til ráðgjafar um með hvaða hætti samtökin skuli styðja víð Háskólann á Akureyri og koma saman til fundar minnst einu sinni á ári. Fulltrúaráðið fer með æðsta vald í málefnum samtakanna á milli aðalfunda.

9. grein.
Heimilt er að stofna sérstakar deildir innan samtakanna í tengslum við starfseiningar Háskólans á Akureyri. Stjórn Góðvina Háskólans á Akureyri setur slíkum deildum sérstakar starfsreglur.

10. grein.
Tekjur Góðvina eru félagsgjöld, söluhagnaður, frjáls framlög og arður. Fjárframlög til Góðvina má merkja ákveðinni starfsemi í Háskólanum á Akureyri, s.s. rannsóknarstofnunum, tækjakaupum eða sjóðum, nýjum og gömlum. Óskilyrtum fjárframlögum ráðstafar stjórn samtakanna í samræmi við markmið þeirra.

11. grein.
Samþykktum þessum er einungis hægt að breyta á aðalfundi samtakanna og skal þeirra getið í fundarboði. Breytingar á samþykktum þurfa að hljóta stuðning a.m.k. 2/3 fundarmanna til að ná fram að ganga.

Ávæði til bráðabirgða:
Á stofnfundi samtakanna skal kjósa formann, einn stjórnarmann til eins árs og einn til tveggja ára. Þá skal og kjósa þrjá varamenn til eins árs. Fyrir stofnfund skal Háskólaráð kjósa einn stjórnarmann til tveggja ára og varamann til eins árs. Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri skal fyrir stofnfund kjósa einn stjórnarmann til eins árs og varamann til eins árs.

Viðurkenningar Góðvina

Frá árinu 2004 hafa Góðvinir heiðrað að minnsta kosti einn kandídat frá hverju  sviði  háskólans við brautskráningu. Leitað er til sviðsforseta eftir tilnefningum um einstaklinga sem hafa sýnt góðan námsárangur og óeigingjarnt starf í þágu háskólans á meðan á námstíma stóð.

Þannig er ekki aðeins góður námsárangur verðlaunaður, heldur líka frumkvæði og dugnaður, þátttaka í kynningum HA, efling félagslífs nemenda og seta í hagsmunanefndum fyrir hönd nemenda.

Fyrstu tvö árin voru verðlaun Góðvina háskólahringar sem fást hjá gullsmiðunum Sigtryggi og Pétri. Vorið 2006 var ákveðið að sérsmíða gullnælu fyrir Góðvini sem þeir einir geta gefið. Næluna hannaði Kristín Petra Guðmundsdóttir gullsmiður og er hún eftirlíking af listaverkinu Íslandsklukkan eftir Kristinn Hrafnsson sem stendur á háskólasvæðinu. Listaverkið Íslandsklukkan vísar til þeirrar árvekni sem einkennir gott háskólafólk.

2019

Hug- og félagsvísindasvið: Birna Heiðarsdóttir og Ólöf María Brynjarsdóttir (framhaldsnám)
Heilbrigðisvísindasvið: Helga Margrét Jóhannesdóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Andrés Tryggvi Jakobsson 

2018

Hug- og félagsvísindasvið: Sólveig María Árnadóttir  og Berglind Ósk Guðmundsdóttir (framhaldsnám)
Heilbrigðisvísindasvið: Anna Karen Birgisdóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Almar Ögmundsson 

2017

Hug- og félagsvísindasvið: Telma Eiðsdóttir
Heilbrigðisvísindasvið: Hrafnhildur Gunnþórsdóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Karen Björk Gunnarsdóttir

2016

Hug- og félagsvísindasvið: Sóldís Guðbjörg Ólafsdóttir
Heilbrigðisvísindasvið: Hulda Sædís Bryngeirsdóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Katla Hrund Björnsdóttir

2015

Heilbrigðisvísindasvið: Snæbjörn Ómar Guðjónsson
Hug- og félagsvísindasvið: Vordís Guðmundsdóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Þórhildur Edda Eiríksdóttir

2014

Heilbrigðisvísindasvið: Jóhanna Ósk Snædal
Hug- og félagsvísindasvið: Hafdís Erna Ásbjarnardóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Leifur Guðni Grétarsson
Sérstök heiðursverðlaun: Stefán B. Sigurðsson, fráfarandi rektor

2013

Hug- og félagsvísindasvið: Justyna Wróblewska
Heilbrigðisvísindasvið: Dagný Linda Kristjánsdóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Hafrún Dögg Hilmarsdóttir og Kristín Baldvinsdóttir

2012

Hug- og félagsvísindasvið: Kolbrún Eva Ríkharðsdóttir
Heilbrigðisvísindasvið: María Einarsdóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Valdemar Pálsson

2011

Heilbrigðisvísindasvið: Lára Kristín Jónsdóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Eyrún Elva Marinósdóttir
Hug- og félagsvísindasvið: Þorbjörg Ólafsdóttir og Sveinn Arnarsson

2010

Hug- og félagsvísindasvið: Sindri Kristjánsson
Heilbrigðisvísindasvið: Jóhanna Jónsdóttir
Viðskipta- og raunvísindasvið: Karl Óðinn Guðmundsson

Auk þess voru verðlaunuð sérstaklega þau Jóhanna Guðrún Snæfeld Magnúsdóttir og Steinþór Þorsteinsson fyrir ötult starf í þágu háskólans.

2009

Heilbrigðisdeild: Helena Hrund Jónsdóttir
Hug- og félagsvísindadeild: Ágústa Berglind Hauksdóttir
Viðskipta- og raunvísindadeild: Jón Ingi Björnsson

Til viðbótar heiðruðu Góðvinir sérstaklega Árna Sigurgeirsson fyrir gott starf í þágu Góðvina félagsins og Reynir Albert Þórólfsson fyrir þátttöku í kynningarstarfi fyrir háskólann.

Sérstök heiðursverðlaun: Þorstein Gunnarsson, fráfarandi rektor

2008

Heilbrigðisdeild: Eva Björk Axelsdóttir
Kennaradeild: María Aldís Sverrisdóttir
Viðskipta- og raunvísindadeild: Vordís Baldursdóttir og Rakel Ýr Sigurðardóttir
Félagsvísinda- og lagadeild: Sigmar Arnarsson og Margrét Kristín Helgadóttir

2007

Auðlindafræði: Hörður Sævaldsson
Félagsvísindi: Andrea Hjálmsdóttir
Heilbrigðisdeild: Soffía S. Jónasdóttir
Kennaradeild: Anna Sólveig Ingvadóttir
Lögfræði: Leena-Kaisa Viitanen
Viðskiptafræði: Sara Pálsdóttir
Tölvunarfræði: Davíð Steinar Guðjónsson

2006

Auðlindadeild: Bjarni Eiríksson
Félagsvísinda- og lagadeild: Hilda Charlotte van Schalwyk
Heilbrigðisdeild: Kristín Thorberg
Kennaradeild: Svava Björk Helgadóttir
Upplýsingatæknideild: Martha Dís Brandt
Viðskiptadeild: Hildur Þóra Magnúsdóttir

2005

Auðlindadeild: Hanna Dögg Maronsdóttir
Félagsvísinda- og lagadeild: Ólína Freysteinsdóttir
Heilbrigðisdeild: Thelma Hrund Sigurbjörnsdóttir
Kennaradeild: Guðríður Sigurðardóttir
Upplýsingatæknideild: Birgir Haraldsson
Viðskiptadeild: Böðvar Jónsson

2004

Auðlindadeild: Eggert Högni Sigmundsson
Kennaradeild: Erna Jónsdóttir
Heilbrigðisdeild: Hólmdís Methúsalemsdóttir
Upplýsingatæknideild: Sigurbjörg Gróa Vilbergsdóttir
Rekstrar- og viðskiptadeild: Njáll Trausti Friðbertsson

 

Endurfundir

Afmælisárgangar koma reglulega saman á háskólahátíð. Brautskráðir nemendur halda hópinn og eru hvattir til að gerast meðlimir í Góðvinum og vera í bandi við Alumni deildina.

Fréttabréf

Einu sinni á ári kemur út fréttabréf Góðvina.

Fundargerðir aðalfunda

Aðalfundur Góðvina er haldinn á haustmisseri. Fundurinn er auglýstur í vefdagatali háskólans og á Facebook-síðu Góðvina. Áhugasamir eru hvattir til að mæta.