Viðskipta- og raunvísindasvið

Hjördís Sigursteinsdóttir

Dósent

Aðsetur

  • Borgir rannsóknarhús

Sérsvið

Heilsa og líðan á vinnustað Stjórnun og stjórnunarhættir

Almennar upplýsingar

Námskeið kennd

ÁÆT2106120
Áætlanagerð
SVA1103060
Sérverkefni í auðlindafræði
HHS0110110
Heilbrigði og heilbrigðisþjónusta: Staða, stefnur og straumar
STJ2106110
Stjórnun I
STJ2206090
Stjórnun II (mannauður)
HSF0106160
Heilsa og samfélagið
MPV3115070
Meistaraprófsverkefni
ÁÆT2106120
Áætlanagerð
MER0110120
Megindlegar rannsóknir
STJ2106110
Stjórnun I
STJ2206090
Stjórnun II (mannauður)
VSK0176110
Vinnu- og skipulagssálfræði

Menntun

2017
Háskóli Íslands, Doktorspróf Félagsfræði

Útgefið efni