Laus starf: Aðjúnkt í samfélagsgeðhjúkrun

Laust er til umsóknar starf aðjúnkts í samfélagsgeðhjúkrun innan námsbrautar fagnáms fyrir sjúkraliða

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa til umsóknar tímabundna 49% stöðu aðjúnkts við námsbraut fagnáms sjúkraliða með áherslu á kennslu á kjörsviði samfélagsgeðhjúkrunar. Leitað er að einstaklingi með góða þekkingu á sviði samfélagsgeðþjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felur í sér að hafa umsjón með námskeiðum í samfélagsgeðhjúkrun, fræðilega og klíníska kennslu og stjórnun við námsbraut fagnáms sjúkraliða. Aðjúnktsstaðan er án rannsóknarskyldu. Næsti yfirmaður verður deildarforseti Hjúkrunarfræðideildar Heilbrigðis, viðskipta- og raunvísindasviðs. Starfsvettvangur er Háskólinn á Akureyri. Staðan er veitt frá og með 1. ágúst 2024 eða eftir samkomulagi. Ráðning er tímabundin til tveggja ára.

Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á fagnám til diplómaprófs fyrir starfandi sjúkraliða. Námið er 60 ECTS einingar, tekið á tveimur árum og gert er ráð fyrir að nemendur starfi við sitt kjörsvið á námstímanum. Starfinu fylgir möguleiki á þátttöku í þróunarstarfi og uppbyggingu fagmenntunar heilbrigðisstétta til framtíðar auk kennslu í samfélagsgeðhjúkrun, öldrunar- og heimahjúkrun, klínískri kennslu á vettvangi og í hermisetri.

Hæfniskröfur

 • Grunnmenntun í heilbrigðisvísindum er krafa
 • Meistarapróf sem nýtist í starfi er krafa
 • Að minnsta kosti 2 ára klínísk reynsla á heilbrigðisstofnun og virkni í klínísku starfi er krafa
 • Að minnsta kosti 2 ára starfsreynsla á sviði samfélagsgeðþjónustu er krafa
 • Starf við samfélagsgeðþjónustu meðfram aðjúnktsstöðunni er krafa
 • Reynsla af þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu er kostur
 • Sjúkraliðanám og viðbótarnám sjúkraliða er kostur
 • Reynsla af háskólakennslu og fræðilegri og klínískri leiðbeiningu á háskólastigi er kostur
 • Góð samstarfshæfni, lipurð í mannlegum samskiptum ásamt góðri færni í að miðla þekkingu
 • Gott vald á íslensku og eða ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli

Umsókn skal fylgja

 • Greinargott yfirlit yfir náms- og starfsferil
 • Staðfest afrit af prófskírteinum á íslensku eða ensku
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið
 • Tilnefna skal a.m.k. tvo umsagnaraðila og er æskilegt að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda

Við ráðningu verður miðað við, að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum námsbrautar fagnáms sjúkraliða við Háskólann á Akureyri.

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2024

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um háskóla nr. 63/2006, laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 með síðari breytingum, og reglur fyrir Háskólann á Akureyri. nr. 387/2009. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.

Starfshlutfall er 49%.

Nánari upplýsingar veitir

Þorbjörg Jónsdóttir, Deildarforseti - torbj@unak.is - 4608477
Kristín Þórarinsdóttir, Námsbrautarstjóri - kristin@unak.is - 4608457

Sækja um starf