Laust starf: Gæða- og mannauðsstjóri

Háskólinn á Akureyri (ljósmynd: Auðunn Níelsson)

Háskólinn á Akureyri leitar að öflugum stjórnanda í starf gæða- og mannauðsstjóra. Um er að ræða fullt starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf þann 1. september 2019.

Gæða- og mannauðsstjóri ber ábyrgð á gæðastjórnun og leiðir mannauðsmál innan háskólans í heild. Gæða- og mannauðsstjóri vinnur náið með rektor, framkvæmdastjóra háskólaskrifstofu, forsetum fræðasviða og öðrum stjórnendum háskólans. Næsti yfirmaður er rektor. Gæða- og mannauðsstjóri situr í framkvæmdastjórn háskólans með málfrelsi og tillögurétt. Starfsstöðin er á háskólasvæðinu á Akureyri.

Leitað er að aðila með víðtæka þekkingu á gæðastjórnun, yfirgripsmikla reynslu af mannauðsmálum og þekkingu á gæðakerfi háskólanna (QEFII). Viðkomandi þarf að hafa mikla leiðtoga- og samskiptahæfni og þarf að geta unnið með ólíkum hópum, leyst ágreiningsmál og komið að lausn erfiðra starfmannamála. Um nýtt starf er að ræða sem verður þróað áfram í samstarfi við þann sem verður ráðinn.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Stjórnun og samræming á verkefnum gæða- og mannauðsmála.
 • Ábyrgð á sjálfsmats- og gæðakerfi fyrir háskólann í heild sinni.
 • Umsjón með gæðaúttektum háskólans og ferlum og verklagi því tengdu.
 • Ábyrgð á gæðahandbók og starfsmannahandbók háskólans.
 • Fagleg forysta í mannauðsmálum Háskólans.
 • Stuðningur og ráðgjöf við stjórnendur.
 • Ráðningar og vinnsla starfsmannamála skv. lögum og reglum.
 • Umsjón og ábyrgð á ferlum og verklagi tengt mannauðsmálum og ráðningum.
 • Innleiðing og eftirfylgni með gæðastefnu og mannauðsstefnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi er skilyrði. Meistarapróf í mannauðsstjórnun er æskilegt.
 • Staðgóð þekking á gæðastjórnun og yfirgripsmikil reynsla og þekking á mannauðsmálum.
 • Þekking og reynsla af íslensku háskólakerfi er nauðsynleg.
 • Þekking og reynsla af gæðamálum íslenskra háskóla æskileg.
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu og reynsla af háskólakennslu æskileg.
 • Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynleg.
 • Gerð er krafa um stjórnunarhæfni, leiðtogahæfni, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi.
 • Mikil hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Umsókn skal fylgja:

 • Greinargott yfirlit yfir náms- og starfsferil.
 • Staðfest afrit af viðeigandi prófskírteinum.
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
 • Tilnefna skal a.m.k. tvo meðmælendur og er æskilegt að annar þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi eða fyrra starfi umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí.

Umsóknir og fylgigögn skal senda rafrænt á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á netfangið starfsumsokn@unak.is. Ekki er notað staðlað umsóknareyðublað.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglur nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara á Akureyri og fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar

Eyjólfur Guðmundsson rektor, rektor@unak.is, eða Martha Lilja Olsen skrifstofustjóri rektorsskrifstofu, marthalilja@unak.is.

Háskólinn á Akureyri var stofnaður árið 1987 og þar starfa rúmlega 210 starfsmenn og tæplega 2500 nemendur stunda nám við skólann.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um laus störf.