Námið er ætlað fólki sem vinnur við ráðgjöf, meðferð, kennslu og stuðningsþjónustu á sviði starfsendurhæfingar og tengdra greina.

Námsleiðin veitir tækifæri til að bæta sérþekkingu á starfsendurhæfingu ofan á fyrri háskólamenntun.

Er námið fyrir þig?

  • Vinnur þú á starfsendurhæfingastöð eða í velferðarþjónustu?
  • Sinnir þú geðendurhæfingu eða ráðgjöf?
  • Viltu auka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?

Áherslur námsins

Sigrún Kristín Jónasdóttir, umsjónarkennari námskeiðis aðstoðar þig við að setja þér markmið innan námslínunnar og velja saman námskeið.

Námið byggist upp af tveimur 10 ECTS eininga námskeiðum á sviði starfsendurhæfingar (Starfsendurhæfing I og Starfsendurhæfing II), auk sérverkefna og valnámskeiða.

Skyldunámskeið námslínunnar eru fjögur, samtals 40 ECTS einingar. Meistararitgerðin er 40 ECTS einingar og þú hefur val um námskeið upp að 40 ECTS einingar. 

Þú getur skoðað skipulag námsins á Uglu, kennsluvef háskólans

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa. Starfsendurhæfingarnámið er skipulagt af Heilbrigðisvísindasviði HA og Félagsráðgjafardeild HÍ.

Diplóma- og meistaranemendur eru hvattir til að mæta í allar lotur í námskeiðum. Til að standast lágmarkskröfur námskeiðs við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs HA þarf nemandi að mæta í að minnsta kosti tvær* af þremur lotum í hverju námskeiði sem hann er skráður í.

Umsjónarkennara námskeiðs er frjálst að setja kröfu um mætingu í einhverja ákveðna lotu eða allar þrjár loturnar í námskeiði. Þessar kröfur geta verið mismunandi á milli námskeiða.

Mæting miðar við að mæta á staðinn eða með samþykki umsjónarkennara viðkomandi námskeiðs að mæta í gegnum Fjærveru eða Zoom. Ath. nemandi þarf að fá þjálfun hjá Kennslumiðstöð HA til að geta nýtt sér Fjærveru sem mætingu í námskeið.

*Ef nemandi getur af heilsufarsástæðum ekki mætt í lotu verður viðkomandi að hafa samband fyrirfram við umsjónarkennara námskeiðs og skila vottorði til skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs, fari umsjónarkennari fram á það. Umsjónarkennari ákvarðar hvaða viðbótarverkefni nemandi þarf að gera í stað mætingarinnar til að standast lágmarkskröfur námskeiðs.

Kennsla í námskeiðinu Starfsendurhæfing II fer fram samkvæmt námsskipulagi HÍ. Kennt er í 3 lotum og er skyldumæting í að minnsta kosti eina lotu.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur með meistaranám í heilbrigðisvísindum fara í stjórnunarstörf innan heilbrigðiskerfisins, starfa sjálfstætt eða eru í stöðum sérfræðinga.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistaranám þurfa að hafa lokið bakkalárnámi með fyrstu einkunn (7,00 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla. Auk þess að hafa að lágmarki tveggja ára starfsreynslu á sviði heilbrigðis-, félags- eða skólaþjónustu.

Umsækjendur um diplómanám skulu hafa lokið bakkalárprófi með að jafnaði 1. einkunn (7,00), auk þess að hafa að lágmarki tveggja ára starfsreynslu er lýtur að heilbrigðis- eða félagsþjónustu eða menntun fullorðinna.

Mikilvægt er að öll umbeðin gögn svo sem staðfest afrit af prófskírteinum, ferilskrá, kynningarbréf, námsáætlun og starfsvottorð fylgi með umsókn.

 

Umsagnir

Í framhaldsnáminu fékk ég einstakt tækifæri til að vinna með þverfaglegum hætti undir leiðsögn framúrskarandi kennara að verkefnum á sviði geðheilsu og vellíðunar innan heilbrigðis- og menntavísinda.

Gunnar Árnason
ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands