Námið er ætlað fólki sem vinnur við ráðgjöf, meðferð, kennslu og stuðningsþjónustu á sviði starfsendurhæfingar og tengdra greina.

Námsleiðin veitir tækifæri til að bæta sérþekkingu á starfsendurhæfingu ofan á fyrri háskólamenntun.

Er námið fyrir þig?

  • Vinnur þú á starfsendurhæfingastöð eða í velferðarþjónustu?
  • Sinnir þú geðendurhæfingu eða ráðgjöf?
  • Viltu auka við sérþekkingu þína?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Langar þig að auka víðsýni þína?

Áherslur námsins

Námslínan er skipulögð í samstarfi við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.

Námið byggist upp af tveimur 10 ECTS eininga námskeiðum á sviði starfsendurhæfingar (Starfsendurhæfing I og Starfsendurhæfing II), auk sérverkefna og valnámskeiða.

Skyldunámskeið námslínunnar eru fjögur, samtals 40 ECTS einingar. Meistararitgerðin er 40 ECTS einingar og þú hefur val um námskeið upp að 40 ECTS einingar. 

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Kennsla fer fram í þremur námslotum á misseri og er skyldumæting í að minnsta kosti eina lotu. Jafnframt eru margvíslegir möguleikar notaðir við miðlun efnis og til gagnvirkra samskipta.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Möguleikar að námi loknu

Brautskráðir nemendur með meistaranám í heilbrigðisvísindum fara í stjórnunarstörf innan heilbrigðiskerfisins, starfa sjálfstætt eða eru í stöðum sérfræðinga.

Námið er undirbúningur fyrir þá sem hyggja á doktorsnám.

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistaranám þurfa að hafa lokið bakkalárnámi með fyrstu einkunn (7,25 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla. Auk þess að hafa að lágmarki tveggja ára starfsreynslu á sviði heilbrigðis-, félags- eða skólaþjónustu við fullorðna eða ungmenni.

Umsækjendur um diplómanám skulu hafa lokið bakkalárprófi með að jafnaði 1. einkunn (7,25), auk þess að hafa að lágmarki tveggja ára starfsreynslu er lýtur að heilbrigðis- eða félagsþjónustu eða menntun fullorðinna.

Umsagnir

Námið var að mínu mati bæði vel upp sett og skemmtilegt. Fyrirlestrarnir, verkefnavinnan og allar umræðurnar nýttust mér vel bæði persónulega og faglega og voru kærkomin viðbót við grunnmenntunina og starfsreynsluna. Háskólaumhverfið var virkilega uppbyggjandi, fullt af skemmtilegum nemendum og vingjarnlegu starfsfólki. Ég eignaðist marga nýja vini og kunningja. Meistaranámið og rannsóknavinnan sem fylgdi í kjölfarið opnaði mér leið inn í draumastarfið.

Hulda Sædís Bryngeirsdóttir
Hjúkrunarfræðingur MSc og ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands

Í framhaldsnáminu fékk ég einstakt tækifæri til að vinna með þverfaglegum hætti undir leiðsögn framúrskarandi kennara að verkefnum á sviði geðheilsu og vellíðunar innan heilbrigðis- og menntavísinda.

Gunnar Árnason
ráðgjafi hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands