Langar þig að öðlast sérhæfingu í heilbrigðisvísindum? Námið er krefjandi og skemmtilegt.

Námið veitir viðbótardiplómu í heilbrigðisvísindum.

Boðið er upp á spennandi nám á ýmsum sérsviðum hjúkrunar. Misjafnt er hvaða sérsvið eru í boði á hverju ári.

Er námið fyrir þig?

  • Býrð þú yfir sjálfsaga, þolinmæði og samkennd?
  • Viltu dýpka þekkingu þína í heilbrigðisvísindum?
  • Hefur þú áhuga á rannsóknum?
  • Viltu auka víðsýni þína?

Áherslur námsins

Námið byggist upp á nokkrum skyldunámskeiðum, en að öðru leyti skipuleggur þú námið í samráði við leiðbeinanda. Boðið er upp á mörg sérfræðisvið og spennandi námskeið.

Markmiðið er að brautskráðir nemendur úr heilbrigðisvísindum verði gagnrýnir greinendur og skapandi fagmenn. Þeir verði óhræddir við breytingar til framfara með víðsýni að leiðarljósi. Þetta eru rauðu þræðirnir í uppbyggingu og innihaldi námskeiða, og í kennsluháttum og námsmati.

Athugið að flest námskeið eru kennd annað hvert ár og taka þarf tillit til þess við gerð námsáætlunar. Vinsamlegast skoðið skipulag náms í námskrá á Uglu, kennsluvef háskólans.

Fyrirkomulag námsins

Námið er skipulagt þannig að mögulegt er að stunda vinnu samhliða því. Nemendur vinna verkefni í stað prófa.

Diplómanemendur eru hvattir til að mæta í allar lotur í námskeiðum. Til að standast lágmarkskröfur námskeiðs við framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasvið HA þarf nemandi að mæta í að minnsta kosti tvær* af þremur lotum í hverju námskeiði sem hann er skráður í.

Umsjónarkennara námskeiðs er frjálst að setja kröfu um mætingu í einhverja ákveðna lotu eða allar þrjár loturnar í námskeiði. Þessar kröfur geta verið mismunandi á milli námskeiða.

Mæting miðar við að mæta á staðinn eða með samþykki umsjónarkennara viðkomandi námskeiðs að mæta í gegnum Fjærveru eða Zoom. Ath. nemandi þarf að fá þjálfun hjá Kennslumiðstöð HA til að geta nýtt sér fjærveru sem mætingu í námskeið.

*Ef nemandi getur af heilsufarsástæðum ekki mætt í lotu verður viðkomandi að hafa samband fyrirfram við umsjónarkennara námskeiðs og skila vottorði til skrifstofustjóra heilbrigðisvísindasviðs, fari umsjónarkennari fram á það. Umsjónarkennari ákvarðar hvaða viðbótarverkefni nemandi þarf að gera í stað mætingarinnar til að standast lágmarkskröfur námskeiðs.

Þú getur tekið meistaranámskeið við Háskólann á Akureyri eða aðra háskóla, innanlands eða utan.

Sérsvið í boði haust 2023

Boðið er upp á spennandi nám á ýmsum sérsviðum hjúkrunar. Vinsamlegast skoðið skipulag náms í námskrá á Uglu, kennsluvef háskólans (námskrá opnar í lok febrúar):

  • Heilsugæsla í héraði - klínísk (60e)
  • Starfsendurhæfing (60e)

Möguleikar að námi loknu

Markmið námsins er að veita nemendum tækifæri til að efla sig á sínu sérsviði. Margir fara í stjórnunarstörf innan heilbrigðiskerfisins, starfa sjálfstætt eða eru í stöðum sérfræðinga.

Með viðbótardiplóma í heilbrigðisvísindum getur þú starfað á ýmsum sviðum en þó oftast á því sérsviði sem þú velur.

Nemendur geta fengið hluta af diplómanámi sínu metið inn í meistaranám í samræmi við önnur inntökuskilyrði. 

Inntökuskilyrði

Umsækjendur um meistara- og diplómanám þurfa að hafa lokið bakkalárgráðu á sviði heilbrigðisvísinda eða skyldra greina með fyrstu einkunn (7,25 eða hærra) frá viðurkenndum háskóla. Umsækjendur um diplómanám í klínískri heilsugæslu og starfsendurhæfingu þurfa að hafa að lágmarki náð einkunninni 7.0.

Ef til aðgangstakmarkana kemur við innritun ganga þeir umsækjendur fyrir sem hafa 2 ára starfsreynslu úr heilbrigðis- eða velferðargeiranum. Mikilvægt er að öll umbeðin gögn svo sem staðfest afrit af prófskírteinum, ferilskrá, námsáætlun, kynningarbréf og starfsvottorð fylgi með umsókn.