Lektor í reikningsskilum

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors í reikningsskilagreinum við Viðskiptadeild Viðskipta- og raunvísindasviðs.
Leitað er að sérfræðingi, einkanlega á sviði reikningsskila. Einnig kemur til greina að ráðið verði í tvær stöður lektors. Umsækjendur skulu vera með grunnmenntun í viðskiptafræðum og helst reynslu af kennslu í reikningsskilagreinum eða tengdum greinum.

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst 2021. Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi umsækjandi hæfi til þess að mati dómnefndar.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni eru kennsla í reikningsskilum og rannsóknir á sviðum viðskiptafræða. Næsti yfirmaður er deildarformaður Viðskiptadeildar. Starfsstöð er á Akureyri og er gengið út frá því að starfsmaður í 100% stöðu sé búsettur á svæðinu og virkur í akademísku samfélagi kennara við deildina.

Við Viðskiptadeild HA eru nú um 450 nemendur og 14 stöður kennara. Allt grunnnám í viðskiptafræðum er kennt í sveigjanlegu námi og við deildina er boðið upp á rannsóknartengt framhaldsnám á meistarastigi.

Hæfnikröfur

 • Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í reikningsskilagreinum í samræmi við alþjóðleg viðmið, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla, sbr. 1. mgr. 16. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla.
 • Kennslureynsla á háskólastigi og reynsla af vísindastörfum er skilyrði.
 • Reynsla úr atvinnulífi eða opinberum rekstri er æskileg.
 • Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, samstarfshæfni og skipulagshæfni.
 • Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir þarfir Viðskiptadeildar.
 • Góð íslenskukunnátta er áskilin.

Umsókn skal fylgja

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu.
 • Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum.
 • Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaráherslur ef til ráðningar kæmi.
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á.
 • Tilnefna skal þrjá meðmælendur og er æskilegt að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda.
 • Þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (allt að þremur ritum). Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins.

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí 2021

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, reglur nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri og reglur nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir

Smelltu hér til að sækja um starfið