Laust starf: Lektor við Viðskiptafræðideild

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors við Viðskiptadeild Viðskipta- og raunvísindasviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð

Leitað er að viðskiptafræðingi með góða almenna þekkingu í greininni til að annast kennslu, rannsóknir og stjórnun við Viðskiptadeild. Næsti yfirmaður er formaður Viðskiptadeildar. Starfsvettvangur er Háskólinn á Akureyri. Æskilegt er að umsækjendur séu með grunnmenntun í viðskiptafræðum og skilyrði er að vera með framhaldsmenntun á sviði viðskiptafræði eða skyldra greina.

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. ágúst 2022. Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára en viðkomandi getur óskað eftir ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum samkvæmt reglum nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu, hafi umsækjandi hæfi til þess að mati dómnefndar.

Viðskiptadeild er stærsta deild Háskólans á Akureyri. Allt grunnnám í viðskiptafræðum er kennt í sveigjanlegu námi. Við deildina er einnig boðið upp á sveigjanlegt einstaklingsbundið framhaldsnám á meistarastigi og auk þess hefur Háskólinn á Akureyri nú í nokkur ár boðið upp á doktorsnám á ýmsum sviðum, þ.m.t. viðskiptafræði. Fastráðið starfsfólk deildarinnar er 14 manna metnaðarfullur hópur, samsettur af prófessorum, dósentum, lektorum og aðjúnktum en einnig koma margir stundakennarar að kennslu við deildina.

Hæfniskröfur

 • Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar og með doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla.
 • Kennslureynsla á háskólastigi og reynsla af vísindastörfum er nauðsynleg.
 • Stjórnunarreynsla úr atvinnulífi eða opinberum rekstri er æskileg.
 • Góð íslenskukunnátta er áskilin.
 • Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, samstarfslipurðar og skipulagshæfni.
 • Við mat á umsóknum er tekið mið af því hversu vel viðkomandi uppfyllir þarfir og stefnu Viðskiptadeildar.

Umsókn skal fylgja:

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu.
 • Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum.
 • Greinargerð um fyrirhugaðar rannsóknaráherslur og kennslusvið ef til ráðningar kæmi.
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á.
 • Tilnefna skal þrjá meðmælendur, æskilegt er að einn þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda.
 • Þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjandi telur sín bestu verk (allt að þremur ritum). Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins.

Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar 2022

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðning í starfið er í samræmi við ákvæði laga um háskóla, nr. 63/2006, laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, reglur nr. 387/2009 fyrir Háskólann á Akureyri með áorðnum breytingum og reglur nr. 258/2016 um störf dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir

Smelltu hér til að sækja um starfið