Hug- og félagsvísindasvið

Davíð Þór Björgvinsson

Prófessor

Almennar upplýsingar

Námskeið kennd

SKÝ0176110
Lögskýringar
MSE0176170
Mannréttindasáttmáli Evrópu
EIN1710190
Einkamálaréttarfar
SKR0178200
Stjórnskipunarréttur
HMD0178200
Réttarheimildafræði
SÝS0276200
Stjórnsýsluréttur II