Laust starf: Verkefnastjóri / aðjúnkt í tæknifræðikennslu

Háskólinn á Akureyri leitar að verkefnastjóra eða aðjúnkt til að sinna kennslu í tæknifræði í samstarfi HA og HR. Um er að ræða ótímabundið starf í 100% starfshlutfalli. Starf verkefnastjóra í tæknifræði er hýst við Heilbrigðis,- viðskipta- og raunvísindasvið HA. Næsti yfirmaður er verkefnastjóri tölvunarfræði við HA. Starfsstöðin er að Borgum, rannsóknarhúsi á háskólasvæðinu á Akureyri. Mjög æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Verkefnastjóri /aðjúnkt sinnir kennslu í dæma- og verkefnatímum við tæknifræði HA/HR. Einnig sinnir hann og leiðbeinir nemendahópum í þriggja vikna lotum. Starfið fer fram á Akureyri í nánu samstarfi við aðalkennara námskeiðanna sem koma flest úr HR og fer fram undir stjórn verkefnastjóra tölvunarfræði við HA. Hann tekur þátt í öðrum verkefnum tæknifræðinnar sem honum eru falin.

Hæfniskröfur

  • B.Sc. eða M.Sc. í tæknifræði, verkfræði eða sambærilegu námi er skilyrði
  • Reynsla af kennslu í tækni- eða verkfræði eða sambærilegu námi er kostur
  • Góður námsárangur úr eigin námi er kostur
  • Góð færni til að tjá sig á íslensku og ensku er nauðsynleg
  • Góð færni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg, einnig er krafist góðrar færni í að miðla þekkingu, skipulagshæfni ásamt sjálfstæði í starfi

Umsókn skal fylgja

  • Ferilskrá
  • Prófskírteini og námsferill
  • Yfirlit yfir kennslureynslu ef hún er til staðar
  • Kynningarbréf þar sem gerð í grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið
  • Tilnefna skal a.m.k. einn meðmælanda úr fyrra starfi

Umsóknarfrestur er til og með 03.07.2023

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Háskólinn á Akureyri áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti kynjanna og hvetur öll kyn til að sækja um laus störf.

Við ráðningu í störf við Háskólann á Akureyri er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans og tekið er tillit til þarfar einingarinnar við ráðningu.

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Jónsson, Verkefnastjóri tölvunarfræðináms - olafurj@unak.is - 460 8097.

Smelltu hér til að sækja um starfið