Laust starf: Verkefnastjóri háskólanáms á Austurlandi

Merki HA og HR

Háskólinn á Akureyri og Háskólinn í Reykjavík auglýsa lausa 100% tímabundna stöðu verkefnastjóra við uppbyggingu háskólanáms á Austurlandi.

Í nýrri starfsemi háskólanna á Austurlandi er laus til umsóknar staða verkefnastjóra iðn- og tæknifræðikennslu.

Sjá frétt á vef Stjornaráðsins: Bætt aðgengi að háskólanámi á Austurlandi

Verkefnastjórinn mun sinna samstarfi Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri um kennslu í Háskólagrunni HR á Austurlandi. Í því felst skipulag kennslu í samstarfi við frumgreinadeild HR, kennsla í verkefna- og dæmatímum ásamt áframhaldandi uppbyggingu á samstarfi HA og HR á Austurlandi.

Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun í verk-, iðn- eða tæknifræði ásamt haldgóðri þekkingu á verkefnastjórnun. Sérstök áhersla er lögð á samskiptahæfni og frumkvæði þar sem viðkomandi þarf að vinna með fjölbreyttum hópi innan beggja háskólanna.

Um er að ræða ráðningu til árs með möguleika á framlengingu í allt að tveggja ára ráðningu. Ráðið er í stöðuna frá og með 1. júlí 2021 eða skv. samkomulagi. Næsti yfirmaður er forseti Viðskipta- og raunvísindasviðs HA. Starfsstöð verkefnastjóra er á Reyðarfirði.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita forystu samstarfi HR /HA um kennslu í iðn- og tæknifræði á Austurlandi.
 • Umsjón með nemendahóp HR/HA sem stundar nám í Háskólagrunni HR á Austurlandi.
 • Kennsla í verkefna- og dæmatímum.
 • Verkefni er tengjast uppbyggingu náms í iðn- og tæknifræði við HR/HA á Austurlandi
 • Hæfniskröfur
 • Háskólamenntun á sviði verk-, iðn- eða tæknifræði.
 • Reynsla af kennslu æskileg.
 • Frumkvæði og góð samskiptahæfni.
 • Skipulags- og stjórnunarhæfni.

Helstu fylgigögn með umsókn eru

 • Greinargóð skýrsla um náms- og starfsferil, fræðistörf og kennslureynslu.
 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
 • Staðfest afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum.
 • Umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf umsækjanda eftir því sem við á.
 • Tilnefna skal tvo meðmælendur, æskilegt er að annar þeirra sé næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda.

Umsóknarfrestur er til og með 20 maí 2021

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag háskólakennara á Akureyri hafa gert.

Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina og áskilja háskólarnir sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Nánari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðlaug Þóra Stefánsdóttir við HA, gudlaug@unak.is, símanúmar 460 8007 og Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar, jona@austurbru.is, símanúmer 470 3800.

Smelltu hér til að sækja um starfið