Rannsóknamiðstöð gegn ofbeldi

 

Tilgangur rannsóknamiðstöðvarinnar er að efla rannsóknir og auka þekkingu á birtingarmyndum ofbeldis, afleiðingum þess og leiðum til að útrýma því.

 • Unnið er í samvinnu við stofnanir og félög hérlendis og erlendis
 • Staðið er að ráðstefnum og málþingum til að breiða út þekkingu á ofbeldis

Stjórn

Í stjórn rannsóknamiðstöðvarinnar sitja:

 • Sigrún Sigurðardóttir, formaður
 • Karen Birna Þorvaldsdóttir, ritari
 • Júlí Ósk Antonsdóttir, varaformaður
 • Hrafnhildur Gunnþórsdóttir, gjaldkeri
 • Rósamunda Baldursdóttir, meðstjórnandi

Samþykktir og reglur

Samþykktir rannsóknamiðstöðvarinnar

1.gr. 

Félagið heitir Rannsóknamiðstöð gegn ofbeldi. 

2. gr. 

Tilgangur félagsins er að sinna rannsóknum á sviði ofbeldis og vinna gegn ofbeldi, einkum gegn börnum og ofbeldi í nánum samböndum, m.a. með samvinnu við samsvarandi stofnanir og félög hérlendis og erlendis. 

Einnig er ætlunin að standa fyrir fjölbreyttri útgáfu til að efla þekkingu á ofbeldi og leiðum til að sporna við því.

3. gr. 

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að sinna rannsóknum og standa fyrir ráðstefnum og málþingum til að útbreiða þekkingu á ofbeldi og afleiðingum þess. Einnig með því að halda úti heimasíðu þar sem áhugasamir geta náð á einum stað í rannsóknarniðurstöður og fræðsluefni um ofbeldi. Auk þess að standa fyrir námskeiðum um ofbeldi fyrir ýmsa hópa og veita styrki til rannsókna á ofbeldi.

4. gr.

Félagsaðild er opin þeim sem sinna rannsóknum á ofbeldi og öðrum þeim sem hafa áhuga á því að taka þátt í að útbreiða þekkingu á ofbeldi og afleiðingum þess og vinna að því að útrýma ofbeldi.

5. gr.

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi.

6. gr.

Aðalfund skal halda eigi síðar en 15. október ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
 2. Skýrsla stjórnar lögð fram
 3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
 4. Lagabreytingar
 5. Kosning stjórnar
 6. Önnur mál

7. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð 5 félagsmönnum, formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Einnig er heimilt að kjósa allt að 5 varamenn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Formaður boðar til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

8. gr.

Engin félagsgjöld eru, en áætlað er að fjármagna starfssemi félagsins með styrkjum.

9. gr.

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í samræmi við tilgang félagsins, til að efla rannsóknir og fræðslu varðandi ofbeldi eða styðja við samtök eða verkefni sem vinna gegn ofbeldi.

10. gr.

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir þess til Aflsins - samtök gegn kynferðis og heimilisofbeldi.

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi.

Dagsetning: 08.10.18.

Rannsóknir

Rannsóknamiðstöð gegn ofbeldi við Háskólann á Akureyri er sameiginlegur vettvangur starfsmanna og nemenda skólans til rannsókna á sviði ofbeldis.

Ritrýndar greinar

2018

Sigurdardottir, S. and Halldorsdottir, H. Childhood Sexual Abuse: Consequences and Holistic Intervention. In Exner-Pirot, H., Norbye, B. and Butler, L. (eds.), Northern and Indigenous Health and Health Care. Saskatoon, Saskatchewan: University of Saskatchewan.

Sigurdardottir, S. and Halldorsdottir, S. Screaming Body and Silent Healthcare Providers: A Case Study with a Childhood Sexual Abuse Survivor. International Journal of Environmental Research and Public Health.

2017

Sigrún Sigurðardóttir. Childhood Sexual Abuse: Consequences and Holistic Intervention. Kynferðislegt ofbeldi í æsku: Afleiðingar og heildræn meðferðarúrræði. Doktorsritgerð.

2016

Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir. Djúp og viðvarandi þjáning, reynsla karla af kynferðislegu ofbeldi í æsku. Þjóðarspegillinn. 

Sigurdardottir, S., Halldorsdottir, S., Bender, S. and Agnarsdottir, G. Personal resurrection: female childhood sexual abuse survivors’ experience of the Wellness-Program. Scandinavian Journal of Public Health, 30(1), 175-86.

Hulda Sædís Bryngeirsdóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir. Mikilvægi styðjandi fagfólks við að ná vexti í kjölfar áfalla. Þjóðarspegillinn. 

2014

Sigurdardottir, S., Halldorsdottir, S. and Bender, S. Consequences of childhood sexual abuse for health and well-being: Gender similarities and differences. Scandinavian Journal of Public Health 42(3) 278-28.

Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir. „Ég veit ekki hvað það er að líða vel“ Reynsla kvenna með geðröskun af áhrif endurtekins ofbeldis á líðan, líkamsheilsu og geðheilbrigði. Tímarit hjúkrunarfræðinga 3(90) 46-56.

2013

Sigurdardottir, S. og Halldorsdottir S. Repressed and Silent Suffering: Consequences of Childhood Sexual Abuse for Women´s Health and Wellbeing. Scandinavian Journal og Caring Sciences 27(2), 422-432. 

2012

Sigurðardóttir, S. Halldórsdóttir, S. and Bender, S. Deep and almost unbearable suffering: Consequences of childhood sexual abuse for men’s health and well-being. Scandinavian Journal of Caring Sciences 26(4), 688–697. 

2011

Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir. Þögul þjáning: Langtímaafleiðingar kynferðislegs ofbeldis í æsku fyrir heilsufar og líðan karla og kvenna. Í Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstjóri), Hinn launhelgi glæpur (bls. 317-353). Reykjavík: Háskólaútgáfan.

2009

Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir. Tíminn læknar ekki öll sár: Fyrirbærafræðileg rannsókn á langvarandi afleiðingum kynferðislegs ofbeldis í bernsku fyrir heilsufar og líðan íslenskra kvenna. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 85(3), 38-50.

Samstarfsverkefni sem eru í gangi

Rannsóknir meistaranema

2020

„Þar sem eru stjörnur, þar er líka myrkur“ : reynsla ungra íslenskra karlmanna af misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum. Andrea Ýr Arnarsdóttir.

„Mér finnst bara að allar konur hafi áfallasögu í neyslu“ : reynsla kvenfanga í íslensku fangelsi af meðferðarúrræðum innan og utan fangelsis. Arndís Vilhjálmsdóttir.

„Það er eitthvað brotið innra með mér“ : reynsla fullorðinna einstaklinga af áföllum á unglingsaldri, afleiðingum þeirra og viðbrögðum samfélagsins. Guðný Jóna Guðmarsdóttir.

"Þetta er afleiðing af einhverju öðru": reynsla karlmanna sem hafa verið í fíkniefnaneyslu af áföllum í æsku. Margrét Tórshamar Georgsdóttir.

„Þetta breytti lífi mínu“ : reynsla einstaklinga af dáleiðslumeðferð við afleiðingum sálrænna áfalla. María Albína Tryggvadóttir.

„Ég get þetta, geggjað!“ : reynsla fólks með kulnun af því að snúa aftur til starfa að endurhæfingu lokinni. Ragna Dögg Ólafsdóttir.

2019

„Það er svo mismunandi hvaða stuðning við þurfum“ : reynsla foreldra af stuðningi í kjölfar þess að missa barn í sjálfsvígi. Elín Árdís Björnsdóttir.

„Annað áfall ofan á hitt“ Reynsla kærenda nauðgana af réttarvörslukerfinu á Norðurlandi þar sem málið var fellt niður.

„Að taka skref fyrir skref“ : reynsla einstaklinga í heilsueflandi móttöku af sálrænum áföllum og heilsufarsvandamálum. Rósika Gestsdóttir.

2018

Aðalmálið að maður hlúi að sjálfum sér : reynsla hjúkrunardeildarstjóra af álagi og áskorunum í starfi og bjargráðum í því samhengi. Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir.

„Það vantar meiri skilning á manni“ Reynsla íslenskra mæðra sem eru þolendur kynferðislegs ofbeldis í æsku af barneignarferli og móðurhlutverki.

„Það er svona rómantísk kyrrð yfir dauðanum“: Reynsla karlkyns þolenda af kynferðisofbeldi og sjálfsvígshugsunum.

2016

„Eins og að fara niður svarta brekku og koma svo upp græna hlíðina“ : reynsla fólks af eflingu í kjölfar sálrænna áfalla. Hulda Sædís Bryngeirsdóttir.

2015

Ábyrgð til afskipta : árvekni og þekking kennara á ofbeldi gegn börnum. Katla Valdís Ólafsdóttir.

2012

„Ég veit ekki hvað það er að líða vel“ : reynsla kvenna með geðsjúkdóm af endurteknum áföllum vegna ofbeldis. Sigríður Hrönn Bjarnadóttir.

BA og BS verkefni

2020

Adverse Childhood Experience and Psychological Distress Among Young Adults in Iceland. Viktoría Dröfn Ólafsdóttir.

2019

Að grípa fólk í fallinu : reynsla fagfólks af stuðningi og áfallaþjónustu fyrir aðstandendur í kjölfar sjálfsvíga ástvina. Lára Baldvinsdóttir, Sandra Kristinsdóttir og Drífa Huld Guðjónsdóttir.

Bláköld drengjasaga : reynsla drengja af kynferðislegu ofbeldi á vistheimilum á Íslandi. Karen Eva Sigurðardóttir, Sesselía Söring Þórisdóttir og Tinna Torfadóttir.

Er raunhæfur grundvöllur fyrir fjölbreytt endurhæfingarúrræði í íslenskum fangelsum? : „Hann þarf ekki á refsingu að halda... Núna þarf hann bara hjálp!“ Linda Baldursdóttir og Ásdís Halldóra Hreinsdóttir.

Hugarró : reynsla þolenda kynferðisbrota af því að leggja fram kæru hjá lögreglu og þiggja sálfræðiviðtal að lokinni skýrslutöku. Helena Sif Guðmundsdóttir, Heiðbjört Ýrr Guðmundsdóttir og Margrét Alma Hannesdóttir.

2018 

Óvænt atvik sem áhrifavaldur í störfum hjúkrunarfræðina : hjúkrunarfræðingar sem annars stigs þolendur. Guðrún Svava Sveinsdóttir, Heiða Björg Ingadóttir, Magnea Ósk Sigrúnardóttir og Metta Ragnarsdóttir. 

2016 

Mennirnir elska, missa, gráta og sakna : reynsla aðstandenda af stuðningi í kjölfar sjálfsvígs ástvinar. Sigríður Harpa Hauksdóttir, Elín Árdís Björnsdóttir, Hanna Jóna Stefánsdóttir og Sigríður Sólveig Stefánsdóttir. 

2015

Skilningurinn gerir mig frjálsa : lífssaga konu er sætti kynferðisofbeldi í æsku og leið hennar til úrvinnslu og sátta. Ólöf María Brynjarsdóttir.

2014

„Auðvitað tengist þetta allt saman, hugur, sál og líkami“ : reynsla fagfólks í starfsendurhæfingu af því að vinna með þolendum kynferðisofbeldis. Jóhanna Elín Magnúsdóttir.

2013

Sorg eftir skyndilegt andlát og hlutverk hjúkrunarfræðinga. Halla Þorsteinsdóttir og Kolbrún Jóhannsdóttir.