Nýr forstöðumaður Miðstöðvar doktorsnáms og rannsókna

Hlakkar til að þróa og móta áfram doktorsnámið við Háskólann á Akureyri
Nýr forstöðumaður Miðstöðvar doktorsnáms og rannsókna

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir hefur tekið við sem forstöðumaður Miðstöðvar doktorsnáms og rannsókna við Háskólann á Akureyri. Hún hefur starfað hjá RHA frá 2006, lengst af sem forstöðumaður eða síðan í ársbyrjun 2008. Guðrún var jafnframt framkvæmdarstjóri skrifstofu Rannsóknarþings Norðursins (e: Northern Research Forum (NRF)) frá 2007 til 2017. Guðrún hefur sinnt fjölbreyttum verkefnum í starfi sínu á RHA, m.a. sem snúa að norðurslóða-, mennta- og byggðamálum og sinnti starfi rannsóknastjóra HA fyrir tíð Miðstöðvar doktorsnáms og rannsókna.

Helstu verkefni

Guðrún Rósa mun sjá um daglega stjórnun Miðstöðvar doktorsnáms og miðlægrar stjórnsýslu rannsókna og er ábyrg fyrir þeim verkefnum sem miðstöðinni eru falin. Hún mun vinna með formanni doktorsnámsráðs að þróun og mótun doktorsnámsins við HA ásamt því að hafa eftirlit með að settum gæðaferlum varðandi doktorsnám sé fylgt. Þá hefur Guðrún Rósa yfirumsjón með stjórnsýslu rannsókna og innleiðingu Írisar – upplýsingakerfi um rannsóknir ásamt því að veita vísindamönnum háskólans aðstoð í umsýslu og utanumhaldi um öflun og meðhöndlun rannsóknafjár.

Guðrún Rósa segir mörg spennandi verkefni framundan hjá Miðstöð doktorsnáms: „Meðal þeirra get ég nefnt að þróa og móta áfram doktorsnámið við Háskólann á Akureyri ásamt því að taka þátt í innleiðingu Írisar“.

Aukin rannsóknarvirkni í doktorsnáminu

„Markmið doktorsnámsins við HA er að doktorsnemar öðlist þá þekkingu og færni sem er nauðsynleg til að stunda sjálfstæð vísindastörf og afla sér nýrrar þekkingar. Doktorsnemar eru hluti af rannsóknateymi og með doktorsnáminu koma inn nýir og ferskir straumar með ungum vísindamönnum sem læra af þeim reyndari. Doktorsnámið gefur aukin tækifæri á rannsóknafjármagni úr samkeppnissjóðum ásamt því að auka nýsköpun og grósku í rannsóknum“, segir Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, nýr forstöðumaður Miðstöðvar doktorsnáms við HA.

Guðrún Rósa er með doktorsgráðu í bókasafns- og upplýsingafræði frá Göteborgs Universitet og fjallaði doktorsrannsókn hennar um upplýsingahegðun fjarnema í meistaranámi. Guðrún þekkir mjög vel til Miðstöðvar doktorsnáms og rannsókna þar sem hún hefur setið í doktorsnámsráði frá stofnun þess og setið í matsnefndum sem metið hafa umsóknir doktorsnema.