Háskólaráð hefur ákveðið að fjölga samþykktum umsóknum við HA

Öllum umsækjendum verður svarað í næstu viku
Háskólaráð hefur ákveðið að fjölga samþykktum umsóknum við HA

Háskólaráð samþykkti á fundi sínum í dag að fjölga samþykktum umsóknum við Háskólann á Akureyri úr rúmlega 1.000 í allt að 1.400 fyrir komandi skólaár. Var sú ákvörðun tekin vegna stöðunnar í íslensku samfélagi og yfirlýsingar stjórnvalda um að fjármagn háskólanna verði tryggt vegna aukinnar aðsóknar. Með ákvörðuninni leggur háskólaráð traust sitt á ríkisstjórn og menntamálaráðuneytið um að standa heilshugar við yfirlýsinguna sem gefin var út 22. júní og að Háskólinn á Akureyri fái jafnframt leiðréttingu á þeim nemendaígildum sem háskólinn hefur í dag umfram greiddan nemendaígildafjölda frá stjórnvöldum.

Með því að fjölga samþykktum umsóknum er háskólinn að koma til móts við þörf í þeim faggreinum sem hafa verið undir miklu álagi síðustu misserum. Þeim óvenjulegu aðstæðum er mætt sem nú eru uppi vegna heimsfaraldurs og þrenginga á atvinnumarkaði. Þá er aukið við námsframboð sem nýtist á sem flestum sviðum samfélagsins, líkt og í menntunarfræðum, hjúkrunarfræði, iðjuþjálfunarfræði, lögreglufræðum, líftækni, auðlindafræðum, viðskiptafræði og lögfræði.

Þriðja árið í röð bárust Háskólanum á Akureyri yfir 2.000 umsóknir sem er frábær vitnisburður um það mikla og góða starf sem á sér stað inn á deildum og fræðasviðum háskólans. Út frá fjárhagsstöðu Háskólans á Akureyri hafði háskólaráð áður tekið ákvörðun um að einungis yrði rúmlega 1.000 umsækjendum boðið námspláss á haustmisseri 2020. Sú ákvörðun var tekin á grundvelli þess að tryggja gæði náms og kennslu sérstaklega í ljósi mikillar fjölgunar nemenda á síðustu árum. Með auknum nemendafjölda, mun óhjákvæmilega þurfa að ráða inn aukinn starfskraft og á það við um akademískt starfsfólk sem og starfsfólk stoðþjónustu og stjórnsýslu. Auknar fjárveitingar til háskólanna eru því grundvallarforsenda þess að unnt er að fjölga samþykktum umsóknum að þessu sinni.

,,Ég er ánægður með þessa niðurstöðu og erum við jafnframt reiðubúin til frekara samtals um stækkun háskólans til lengri tíma litið, með sérstökum áherslum á nám sem kemur á móts við þarfir íslensks samfélags á tímum alheimsfaraldra og fjórðu iðnbyltingarinnar. Þar gegnir Háskólinn á Akureyri lykilhlutverki þegar kemur að aðgengi að námi um land allt óháð búsetu.’’ Segir Eyjólfur Guðmundsson rektor Háskólans á Akureyri.

Öllum umsóknum verður svarað í næstu viku.